Projekt 12

Tematyka

Przygotowanie materiałów i poprowadzenie lekcji (cyklu lekcji) z informatyki dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej.

Technologie

Programowanie w C++ (poziom podstawowy)

Czas trwania

1 miesiąc

Dodatkowe warunki

Praktyka jest bezpłatna.

Istnieje możliwość kontynuowania pracy po zakończeniu praktyk (również w formie płatnej).

Oferta praktyk jest skierowana wyłącznie do studentek kierunku Informatyka

Konieczne jest posiadanie stałego dostępu do Internetu (można pracować z domu, Katedra Informatyki nie zapewnia pomieszczeń do pracy).

Kontakt

Dr inż. Joanna Kosińska: kosinska@agh.edu.pl

Opis

Przy Katedrze Informatyki została powołana fundacja Try IT promująca informatykę wśród dziewcząt i kobiet. Naszą ideą jest, aby praktykantki w ramach lekcji z informatyki przeprowadziły zajęcia (cykl spotkań) z podstaw programowania w języku C++ (elementy zgodne z programem nauczania). Te lekcje poprowadzone byłyby dla ósmych klas szkoły podstawowej (począwszy od szkoły, do której uczęszczała praktykantka). Dodatkowo jako jeden z pierwszych slajdów swej prezentacji, przedstawiona byłaby krótko sylwetka praktykantki, pokazująca w szczególności jej ścieżkę edukacyjną.

Z uwagi na obecną sytuację pandemiczną zajęcia prawdopodobnie odbywałyby się online.

  • 1 miesiąc, 1 tydzień temu