Projekt 9

Tematyka

Rozwój systemu w typowej trójwarstwowej architekturze obejmujący wszystkie elementy systemu (relacyjna baza danych, cześć serwerowa oraz klient webowy).

Technologie

PHP

Angular

PostgreSQL

Docker

Linux

Czas trwania

1-2 miesiące z możliwością nawiązania dłuższej współpracy

Liczba osób

1 osoba

Dodatkowe warunki

Praktyki są płatne.

Istnieje możliwość dostosowania harmonogramu pracy.

Kontakt

Dr inż. Kamil Piętak: kpietak@agh.edu.pl

Dr inż. Jacek Dajda: dajda@agh.edu.pl

  • 1 miesiąc, 1 tydzień temu