Rozstrzygnięto XXXIX Ogólnopolski Konkurs PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki, którego organizację Zarząd Główny powierzył Dolnośląskiemu Oddziałowi PTI.

W dniu 22 listopada 2022 roku Komisja Konkursowa, uwzględniając opinie Recenzentów prac konkursowych, ustaliła laureatów konkursu. 

Pierwszą nagrodę w wysokości 5.000 zł otrzymał mgr inż. Tomasz Zawadzki za pracę pt. Nash equilibria searching and analysis in quantum games wykonaną w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Instytut Informatyki; promotor: dr inż. Katarzyna Rycerz).

Laureatom i promotorom serdecznie gratulujemy sukcesu !

  • 1 rok, 7 miesięcy temu