FAQ

Pochodzę z mniejszej miejscowości – czy poradzę sobie w dużym mieście?

Osoby przyjeżdżające na studia do Krakowa często nie znają zwyczajów charakterystycznych dla większych metropolii.  Boją się samotności, przytłoczenia czy też zwykłej dezorientacji w przestrzeni miejskiej. Receptą często okazuje się znalezienie grupy znajomych, którzy potrafią wciągnąć w wielkomiejskie życie. Od wielu lat przy Instytucie Informatyki działa powołane przez studentów Koło Naukowe BIT. Jego rolą jest nie tylko umożliwienie studentom rozwijania swoich zainteresowań poprzez pracę w sekcjach tematycznych ale także stworzenie środowiska, w którym osoby nowe mogą uczyć się swobodnego funkcjonowania w nieznanym im otoczeniu.

Boisz się, że zginiesz w miejskiej dżungli? Z pomocą przyjdzie serwis JakDojade.pl: jakdojade.pl/krakow/trasa/. JakDojade.pl pozwala sprawdzić rozkłady jazdy autobusów, pociągów i tramwajów konkretnych linii. Niezwykle przydatną funkcją usługi jest możliwość wyznaczania trasy pomiędzy dwoma punktami i automatyczne dobieranie najlepszego połączenia.

Duży procent naszych studentów i absolwentów to osoby pochodzące z mniejszych miejscowości. Nie obawiaj się, że będziesz jedyną osobą, dla której życie w dużym mieście to nowość.

Boję się, że nie będzie mnie stać na utrzymanie się w mieście.

Osobom, których nie stać na wynajęcie mieszkania AGH oferuje miejsca w Akademikach.  Tutaj znajdziesz informacje odnośnie procedur rozdziału miejsc w domach studenckich MS AGH oraz wysokości opłat: www.miasteczko.agh.edu.pl. Na kwestie mieszkaniowe warto spojrzeć pragmatycznie nie tylko ze względów finansowych. W akademiku zawsze znajdzie się ktoś, kto pożyczy podręczniki, notatki czy też podzieli się cennymi wskazówkami.

System pomocy materialnej dla studentów w Akademii Górniczo-Hutniczej obejmuje wiele form stypendiów oraz zapomóg, w tym także dofinansowanie do wyżywienia w stołówkach AGH. Informacja na temat stypendiów, zapomóg dostępna jest w Dziekanacie (www.iet.agh.edu.pl/pl/studenci/sprawy-socjalne/)  oraz w Dziale Spraw Studenckich (www.dss.agh.edu.pl) .

Sposobem na podratowanie budżetu jest również praca. Większość studentów Informatyki pracuje dorywczo już na 2-gim roku studiów. W Instytucie Informatyki organizowane są liczne konferencje, dni otwarte, targi pracy itp. Aktywne uczestnictwo w tego typu wydarzeniach pomoże Ci nawiązać bezpośredni kontakt z przedstawicielami branży IT.