Cyberbezpieczeństwo

Kierunek cyberbezpieczeństwo jest idealnym przykładem interdyscyplinarnego podejścia do nowoczesnego kształcenia. Dominujące nauki ścisłe uzupełnione są elementami nauk społecznych. Takie połączenie pozwala absolwentom wyjść na przeciw wielowymiarowym i złożonym problemom cyberbezpieczeństwa.

Potrzeby związane z cyberbezpieczeństwem są bezsprzeczne i stale rosnące. Jednocześnie podaż specjalistów z obszaru cyberbezpieczeństwa zupełnie nie nadąża za popytem. Jest to trend globalny. Szacuje się, że w Europie do 2022 roku zabraknie nawet 350 tysięcy specjalistów od cyberbezpieczeństwa. Szacunki z 2017 roku, pokazywały, że prawie 40% europejskich firm chce rozwijać swoje zespoły cyberbezpieczeństwa o co najmniej 15% w ciągu najbliższych lat (2017 Global Information Security Workforce Study). W skali globalnej 70% badanych firm wskazało, że chce zatrudnić w najbliższym czasie specjalistów z omawianego obszaru.

Osoba chętna do podjęcia studiów na kierunku Cyberbezpieczeństwo powinna wykazywać zainteresowanie nowoczesnymi technologiami a w szczególności związanymi z bezpieczeństwem w sieciach komputerowych. Dodatkowym atutem będzie zainteresowanie i praktyka, choćby amatorska w administracji systemami komputerowymi.

Program kierunku Cyberbezpieczeństwo stanowi całościowy obraz aktualnych trendów związanych z wpływem nowoczesnych technologii na funkcjonowanie wszystkich sektorów – publicznego i prywatnego. Przedstawiamy tę tematykę całościowo i z różnych perspektyw, a naszymi wykładowcami są najlepsi specjaliści ze świata nauki i biznesu. Nasi absolwenci doskonale rozumieją na czym polega podejmowanie działań nakierowanych na cyberbezpieczeństwo, a dzięki networkingowi realizują ciekawe projekty.

Zapoznaj się ze szczegółową charakterystyką kierunku i programu studiów.