Podwójny dyplom

Magister Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

PROPONOWANE STUDIA:

Magister Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone studia I-go stopnia

Czas trwania studiów: min. 2 semestry

Warunki przyjęcia: umowa pomiędzy INP Grenoble/ESISAR VALENCE a Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie

Czesne: tylko wpisowe

Uzyskane dyplomy:

- Dyplom Inżyniera wydany przez INP Grenoble

- Dyplom Magistra Inżyniera wydany przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie

Język wykładowy: angielski/francuski

Kontakty:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dr inż Małgorzata Żabińska-Rakoczy
zabinska@agh.edu.pl
tel. (+48) 12 328 33 18

Kontakty:

INP Grenoble

Prof. Laurent Lefevre
lefevre@grenoble-inp.fr
tel. (+33) 04 75 75 94 64

Korzyści ze studiów:

Możliwość odbycia stażu

Możliwość zatrudnienia

Kursy językowe francuskiego lub polskiego

Możliwość kontynuowania studiów doktoranckich

Proponowane wydarzenia kulturalne: uczestniczenie w zajęciach kulturalnych w uczelni goszczącej

Inne: możliwość uczestniczenia w klubach zainteresowań w tym zajęciach sportowych jak klub narciarski, basen, klub rowerowy

Magister Inżynier Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

PROPONOWANE STUDIA:

Magister Inżynier Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone studia I-go stopnia i 1 semestr w AGH

Czas trwania studiów: 2 lata

Warunki przyjęcia: umowa pomiędzy École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne a Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie

Czesne: brak

Uzyskane dyplomy:

- Dyplom Magistra Inżyniera wydany przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie (AGH)

- Dyplom Magistra Inżyniera wydany przez École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne

Język wykładowy: angielski lub polski i francuski

Kontakty:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dr inż Małgorzata Żabińska-Rakoczy
zabinska@agh.edu.pl
tel. (+48) 12 328 33 18

Kontakty:

École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne

Florence Granger
florence.granger@mines-stetienne.fr
tel. (+33) 04 77 42 93 14

Korzyści ze studiów:

Uzyskanie podwójnego dyplomu na najlepszych europejskich uczelniach: École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne

Poznanie specyfiki studiowania w Polsce i Francji oraz kultury i obyczajów tych krajów

Współpraca z najlepszymi naukowcami i uczestnictwo w ciekawych projektach

Możliwość doskonalenia języków obcych

Wspaniała atmosfera życia akademickiego

Możliwość stworzenia sieci kontaktów w interesującej dziedzinie nauki