O Instytucie

Instytut Informatyki na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji jest jednostką edukacyjną i naukową prowadzącą kształcenie na kierunku Informatyka i badania w zakresie nowoczesnych technologii informatycznych od 1 października 1980 roku. Na przestrzeni lat Instytut Informatyki, który w 1985 roku przyjął nazwę Katedra Informatyki a w 2020 roku obecną nazwę, podlegał pod różne wydziały, co było wynikiem aktualnie prowadzonych na uczelni badań i kierunków studiów finalnie wchodząc od września 2012 roku w skład nowego Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. W ciągu wielu lat działalności Instytutu liczba pracowników systematycznie wzrastała od 31 osób w roku 1980 do ponad 90 w roku 2018. Instytut Informatyki i jej pracownicy mogą poszczycić się dziś ponad 30-letnią tradycją kształcenia specjalistów w dziedzinie informatyka oraz badań naukowych na poziomie znajdującym szerokie uznanie w kraju i zagranicą.

Obecnie Kierunek Informatyka wyróżnia się aktywnym uczestnictwem w programie współpracy między uczelniami – Erasmus a także współpracą z czołowymi instytucjami z branży IT zapewniając kształcenie ukierunkowane na potrzeby nowoczesnego przemysłu IT. W badaniach losów zawodowych absolwentów AGH, Kierunek Informatyka osiąga doskonałe wyniki świadczące o bardzo dobrym dostosowaniu programu kształcenia do potrzeb rynku pracy. Instytut posiada optymalnie zaprojektowaną infrastrukturę stwarzającą niespotykane na innych uczelniach możliwości do zapoznania się z najnowszymi trendami w technologiach IT. Kierunek Informatyka należy do najbardziej renomowanych kierunków kształcenia w dyscyplinie informatyka w Polsce, o czym świadczą wysokie miejsca jakie zajmuje Instytut w prestiżowych rankingach takich jak Ranking Szkół Wyższych „Perspektywy”.