W liczbach

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

W skład zespołu Instytutu Informatyki wchodzi 67 pracowników naukowo-dydaktycznych w tym:

9 profesorów,

14 profesorów uczelni

10 doktorów habilitowanych,

33 adiunktów.

Pozostali pracownicy:

14 pracowników administracyjnych,

20 pracowników technicznych

ponad 40

lat doświadczenia w prowadzeniu dydaktyki

43

Umowy międzynarodowe Erasmus

Najlepsi kandydaci:

w 2019 i 2020 próg przyjęcia na kierunek był najwyższy na całej Uczelni

w 2020 roku - 51 laureatów olimpiad i konkursów

Najlepsi studenci:

W 2018 roku podania złożyło ponad 1500 osób

60 doktorantów

w roku akademickim 2018/2019 - 170 osób w programie "Prymusi AGH" - skierowanym do najlepszych abiturientów; najbogatsza w skali uczelni oferta dodatkowych nieodpłatnych form kształcenia

Absolwenci:

100% zatrudnionych w momencie ukończenia studiów w 2020 roku

100% deklarujących zgodność pracy z wykształceniem