W liczbach

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

W skład zespołu Katedry Informatyki wchodzi 67 pracowników naukowo-dydaktycznych w tym:

5 profesorów,

6 profesorów nadzwyczajnych,

10 doktorów habilitowanych,

38 adiunktów.

Pracownicy administracyjni:

11 specjalistów,

Pracownicy techniczni:

6 specjalistów,

10 referentów.