Projects

2019

Subject Coordinator Start date End date Funded by
Warsztaty eksperckie w zakresie metod sztucznej inteligencji Kurdziel Marcin 2019-11-12 2020-01-31 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
cykliczny kurs dokształcający "Computer Science for Engineers" dla  EFREI PARIS Francja edycja II Żabińska-Rakoczy Małgorzata 2019-09-10 2020-09-30 EFREI PARIS Engineering School of Digital Technology
Sektorowa Rada Kompetencji dla branży TELEKOMUNIKACJA Kisiel-Dorohinicki Marek 2019-09-01 2022-08-31 PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
PharmOPTIM.PL centrum optymalizacji farmakoterapii, koncepcja i wdrożenie pilotażowe. Byrski Aleksander 2019-06-01 2021-02-28 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii Kisiel-Dorohinicki Marek 2019-02-01 2022-01-31 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Współpraca między Katedrą Informatyki AGH a Eksperymentem TOTEM a CERN na lata 2019-2021 Malawski Maciej 2019-01-01 2021-12-31 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2018

Subject Coordinator Start date
End date Funded by
Małopolska Chmura Edukacyjna Zieliński Krzysztof 2018-01-01 2020-12-31 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Platforma oparta na śledzeniu wzroku dla multimodalnej interakcji człowieka z robotem Śnieżyński Bartłomiej  2018-02-01 2021-01-31 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Hierarchiczna optymalizacja rojem cząstek jako agentowe narzędzie do wspomagania wielokryterialnych problemów decyzyjnych Idzik Michał 2018-04-09 2021-04-08 Narodowe Centrum Nauki
Nowy paradygmat obliczeniowy IzoGeometrycznej metody Minimalizacji Reziduum (iGRM) i jego zastosowanie do rozwiązywania problemów parabolicznych, hiperbolicznych, liniowych i nieliniowych Paszyński Maciej 2018-04-16 2021-04-15 Narodowe Centrum Nauki
Opracowanie sposobu reprezentacji jakości przetwarzanych danych sensorycznych oraz jakości kontekstu w prototypie systemu AVAGAT wraz z podaniem algorytmów przetwarzania danych o jakości danych sensorycznych oraz o jakości kontekstu na przykładzie uzgodnionego scenariusza. Zieliński Krzysztof 2018-07-09 2018-08-08 ASSECO POLAND S.A.
Usługa walidacji wdrożenia w firmie Secos Sp. z o.o. systemu inOUT, będącego innowacyjnym rozwiązaniem do zarządzania wydzieloną powierzchnią, która podlegać powinna procedurom szeroko rozumianego bezpieczeństwa osób, mienia i innych. Zieliński Krzysztof 2018-07-12 2018-07-27 SECOS Sp. z o.o.
Techniki narzędzia informatyczne wspierające prowadzenie działań w cyberprzestrzeni w szczególności detekcję i aktywne reagowanie na akcje dezinformacyjne prowadzone w sieci Internet Piętak Kamil 2018-07-16 2018-07-15 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ML-based reservation service for NFV MANO Śnieżyński Bartłomiej 2018-07-18 2018-12-31 Samsung  Elektronics Polska Sp. z o. o.
Efektywne metody percepcji sceny w czasie rzeczywistym w oparciu o analizę danych wielomodalnych oraz nienadzorowane uczenie cech Kwolek Bogdan 2018-07-31 2021-07-30 Narodowe Centrum Nauki
System zdalnego mobilnego uwierzytelniania biometrycznego wykorzystującego niespecjalizowane urządzenia mobilne Kisiel-Dorohinicki Marek 2018-09-01 2022-03-31 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Finalizacja prac związanych z Wielopoziomowym Modelem Kontekstu w celu zamknięcia pracbadawczych w etapie 1 w tym obswzarze. Zieliński Krzysztof 2018-09-03 2018-10-15 ASSECO POLAND S.A.
cybercrypt@gov - rozproszony, skalowalny, wysokowydajny system pozwalajacy na przełamywanie zabezpieczeń kryptograficznych Kisiel-Dorohinicki Marek 2018-12-10 2022-12-09 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Przetwarzanie i analiza danych masowych w odniesieniu do przestępstw gospodarczych Dajda Jacek 2018-12-17 2021-12-16 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

2017

Subject Coordinator Start date
End date Funded by
Opracowanie innowacyjnej platformy służącej do budowy urządzeń Internetu Rzeczy zgodnej z koncepcją Fog Computing Szydło Tomasz 2017-01-01 2019-12-31 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Algorytmiczna i  aksjomatyczna analiza systemów punktowania komitetów Faliszewski Piotr 2017-01-24 2020-01-23 Narodowe Centrum Nauki
Zarządzanie zasobami dla aplikacji naukowych na infrastrukturach o wysokiej elastyczności Malawski Maciej 2017-01-27 2020-01-26 Narodowe Centrum Nauki
Rozszerzona rzeczywistość jako wsparcie treningu szermierki Malawski Filip 2017-04-12 2018-04-11 Narodowe Centrum Nauki
Szybki solwer izogeometrycznej metod elementów skończonych jako kluczowy moduł systemu supermodelowania proliferacji nowotworowej Paszyński Maciej 2017-01-24 2020-01-23 Narodowe Centrum Nauki
System active-safety dla pojazdów samochodowych w oparciu o indywidualny model kierowcy Turek Wojciech 2017-04-01 2019-11-30 Narodowe Centrum Nauki
Lemkin - inteligentny system informacji prawnej Smywiński-Pohl Aleksander 2017-11-01 2020-10-31 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Eksperyment TOTEM w CERN Malawski Maciej 2017-06-01 2018-12-31 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2016

Subject Coordinator Start date End date Funded by
Małopolska chmura edukacyjna: rozwój systemów teleinformatycznych wraz z doposażeniem w sprzęt informatyczny (komponent uzupełniający i niezbędny dla e-usług publicznych) Zieliński Krzysztof 2016-01-01 2018-12-31 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wycena pracochłonności wymaganej do zrealizowania systemu informatycznego UMIXO. Byrski Aleksander 2016-01-26 2016-01-27 Wellhead Sp z o.o.
Efektywne, równoległe strategie znajdowania klastrów rozwiązań przybliżonych trudnych problemów odwrotnych. Schaefer Robert 2016-01-27 2019-01-26 Narodowe Centrum Nauki
Opracowanie modeli i metod włączania wiedzy do maszyn wektorów wspierających Orchel Marcin 2016-02-15 2019-02-14 Narodowe Centrum Nauki
Algorytmy do rozwiązywania problemów prostych i odwrotnych związanych z modelowaniem wpływu wydobycia ropy i gazu na środowisko naturalne Łoś Marcin 2016-04-19 2016-12-31 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Europejskie dziedzictwo techniczne - upowszechnienie historycznych i współczesnych publikacji z zakresu nauk technicznych w innowacyjnym środowisku informatycznym. Byrski Aleksander 2016-08-01 2019-04-30 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Algorytmy rozmieszczania operacji obliczeniowych działających na krawędzi sieci dla urządzeń Internetu Rzeczy Szydło Tomasz 2016-09-29 2016-12-31 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Analiza ograniczeń narzędzi służących do orkiestracji systemów kontenerowych dla potrzeb systemów rozproszonych Orzechowski Michał 2016-09-29 2016-12-31 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kwota zbiorcza dla projektów rozpoczętych w 2016: 2 270 450,49 zł

2015

Subject Coordinator Start date End date Funded by
Opracowanie modelu wydajności platformy typu data farming oraz predykcja wydajności eksperymentów typu data farming przy użyciu metod uczenia maszynowego. Orzechowski Michał 2015-05-13 2016-06-30 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Opracowanie modelu wydajności aplikacji oraz metod klasteryzacji zadań w aplikacji typu graf zadań. Figiela Kamil 2015-05-15 2015-12-31 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Metody detekcji i śledzenia obiektów w czasie rzeczywistym w oparciu o analizę map 3D oraz nienadzorowane uczenie cech Kwolek Bogdan 2015-07-15 2018-07-14 Narodowe Centrum Nauki
Zmienno-kierunkowy równoległy solwer dla różnych architektur maszyn równoległych do izogeometrycznych L2 projekcji. Woźniak Maciej 2015-08-10 2018-08-09 Narodowe Centrum Nauki
Opracowanie i stworzenie systemu mającego na celu identyfikację osób (sprawców przestępstw) na podstawie wizerunku utrwalonego na zdjęciu lub materiałach video Kisiel-Dorohinicki Marek 2015-12-21 2017-06-20 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Kwota zbiorcza dla projektów rozpoczetych w 2015: 1 896 354,40 zł

2014

Subject Coordinator Start date End date Funded by
Wzorce wspierające programowanie równoległe dla adaptacyjnych heterogenicznych systemów wielordzeniowych” Byrski Aleksander 2014-01-01 2015-03-31 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Adaptacyjne algorytmy i technologie dla przetwarzania w systemach zwirtualizowanych oraz budowy aplikacji zorientowanych na usługi z podwyższoną jakością realizacji Zieliński Krzysztof 2014-01-02 2016-12-31 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Interaktywna wizualna analiza tekstu (IVTA): Rozwój nowych metod interaktywnej eksploracji tekstu i wizualizacji dużych zbiorów korpusów tekstowych Dzwinel Witold 2014-02-20 2017-02-19 Narodowe Centrum Nauki
Metodyka do weryfikacji rozwiązań wykorzystujących chmurę obliczeniową, w obszarach: Mobilnym, Hybrydowym oraz przetwarzania Big Data w czasie rzeczywistym Zieliński Krzysztof 2014-02-24 2014-12-31 ACK CYFRONET/SAMSUNG
eVOLUTUS: symulator wieloskalowych procesów ewolucyjnych testowanych na otwornicach. Topa Paweł 2014-03-04 2017-03-03 Narodowe Centrum Nauki
Hybrydowy model systemu wczesnego wykrywania chorób wewnętrznych bazujący na paradygmacie oddziałujących cząstek i systemie wieloagentowym Faber Łukasz 2014-03-21 2017-03-20 Narodowe Centrum Nauki
Wieloskalowy model wzrostu nowotworu jako kluczowy element systemu do planowania optymalnej terapii antynowotworowej Dzwinel Witold 2014-04-24 2017-04-23 Narodowe Centrum Nauki
"PaaSage: platforma oprogramowania wyższej warstwy dla systemów wielochmurowych" Bubak Marian 2014-05-16 2016-12-31 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Opracowanie systemu koordynacji kontroli "PORTY 24" Dajda Jacek 2014-12-15 2015-04-30 Izba Celna w Gdyni
System zarządzania informacjami w transmisji elektronicznej (radio, TV) Kisiel-Dorohinicki Marek 2014-12-23 2017-03-31 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
System gromadzenia i generowania informacji na potrzeby analizy kryminalnej i koordynacji działań w Straży Granicznej Kisiel-Dorohinicki Marek 2014-12-23 2017-12-22 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Off-line'owe badania nośników danych (UAAT) Kisiel-Dorohinicki Marek 2014-12-23 2017-02-22 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Kwota zbiorcza dla projektów rozpoczetych w 2014: 7 803 653,99 zł

2013

Subject Coordinator Start date End date Funded by
Algorytmy i środowiska programowe dla przetwarzania rozproszonego oraz budowy systemów zorientowanych na usługi. Zieliński Krzysztof 2013-01-01 2014-12-31 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA Zieliński Krzysztof 2013-01-07 2013-04-30 Narodowe Centrum Nauki PO IG
Problemy skalowalności i adaptacyjności w metodyce typu "Data Farming". Król Dariusz 2013-02-08 2015-02-07 Narodowe Centrum Nauki
Bezplikowa architektura rozproszonych systemów informatycznych dużej skali Kryza Bartosz 2013-02-08 2015-10-07 Narodowe Centrum Nauki
Wielopoziomowe populacyjne algorytmy rozwiązywania jedno- i wielokryterialnych problemów optymalizacji globalnej. Gajda-Zagórska Ewa 2013-03-19 2017-03-18 Narodowe Centrum Nauki
Solwery hybrydowe o liniowej złożoności obliczeniowej i pamięciowej dla zadań propagacji fal elektromagnetycznych na modelu głowy ludzkiej. Paszyński Maciej 2013-04-11 2016-04-10 Narodowe Centrum Nauki
Algorytmiczne aspekty wyborów w parlamentach Piotr Faliszewski 2013-04-22 2016-04-21 Narodowe Centrum Nauki
Opracowanie metodologii testowania i weryfikacji infrastruktury chmury i wielkich danych Zieliński Krzysztof 2013-05-14 2014-12-31 ACK CYFRONET/SAMSUNG
PaaSage-Enlarged Model Based Cloud Platform Upperware Bubak Marian 2013-06-01 2016-09-30 VII Program Ramowy UE Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Parallel Patterns for Adaptive Heterogeneous Multicore Systems - Enlarged Byrski Aleksander 2013-07-01 2015-03-31 VII Program Ramowy UE Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Badania w zakresie opracowania kompleksowego systemu monitorowania stanu statycznego i dynamicznego ziemnych obwałowań przeciwpowodziowych w trybie ciągłym, z możliwością symulacji zachodzących zmian strukturalnych oraz szacowaniem ryzyka ich uszkodzenia. Zieliński Krzysztof 2013-07-01 2017-06-30 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Platforma do głębokiej analizy tekstów w języku polskim publikowanych w portalach społecznościowych dla aktywnego zarządzania marką oraz oceny i zwiększenia konkurencyjności.” Kisiel-Dorohinicki Marek 2013-07-01 2014-12-31 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Równoległe strategie adaptacyjne i izogeometryczne do efektywnego dokładnego rozwiązywania trudnych problemów niestacjonarnych. Paszyński Maciej 2013-07-03 2016-07-02 Narodowe Centrum Nauki
DiSSBy Systemy informacyjno-analityczny wspomagający planowanie działań BOR Kisiel-Dorohinicki Marek 2013-12-23 2016-06-22 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kwota zbiorcza dla projektów rozpoczetych w 2013: 7 125 150,50 zł