System zdalnego mobilnego uwierzytelniania biometrycznego wykorzystujący niespecjalizowane urządzenia mobilne (BioMobi)

O projekcie

    Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie wielomodalnego systemu uwierzytelniania biometrycznego realizowanego na powszechnie dostępnych niespecjalizowanych urządzeniach mobilnych, spełniającego wymogi bezpieczeństwa oraz zapewnienia ochrony danych biometrycznych. Pozwoli to na znaczne zwiększenie jakości oraz wygody rozpoznawania zdalnego i umożliwi upowszechnienie uwierzytelniania zdalnego, podnosząc poziom cyberbezpleczeństwa.

   Opis projektu:

Projekt obejmuje zaprojektowanie i budowę wielomodalnego zdalnego systemu uwierzytelniania biometrycznego, realizowanego na niespecjalizowanych urządzeniach mobilnych i spełniającego wymogi bezpieczeństwa oraz zapewnienia ochrony danych biometrycznych. Podstawowym elementem wyróżniającym proponowany system jest stosowanie powszechnie dostępnych urządzeń mobilnych, bez specjalizowanych sensorów biometrycznych. Drugim wyróżnikiem jest adaptacyjność rozwiązań, pozwalająca na używanie rożnych modalności biometrycznych zależnie od potrzeb bezpieczeństwa i preferencji użytkownika. Uwierzytelnianie zdalne na urządzeniach mobilnych wymaga określenia architektury uwierzytelniania i zdefiniowania działania jednostek mobilnych. Istotną częścią projektu będzie dobór architektury identyfikacji w taki sposób, by maksymalizować bezpieczeństwo procesu weryfikacji przy zachowaniu prywatności danych. Opracowane rozwiązanie będzie wykorzystywało własne lub ogólnie dostępne metody, unikając w miarę możliwości metod będących w posiadaniu pojedynczych producentów. Stosowanie technik wielomodalnych i analizy statystycznej pozwoli na adaptacyjne dopasowanie procedur do wymagań bezpieczeństwa. Projektowane rozwiązanie obejmuje także zagwarantowanie oryginalności próbki biometrycznej.

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Uczestnicy projektu:
NASK-PIB (lider projektu)
Politechnika Łódzka
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Okres realizacji:  01.09.2018 - 31.03.2022
Wartość projektu: 7 162 165,00 PLN

Logo projektu: