Czasopismo Computer Science

Computer Science

Czasopismo Computer Science jest wydawane przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Redaktorami czasopisma są członkowie Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Komitet redakcyjny składa się z wielu uznanych naukowców z całego świata prowadzących badania w dziedzinie informatyki.

Pierwszy numer czasopisma ukazał się w 1999 roku. W kwartalniku Computer Science publikowane są oryginalne prace naukowo-badawcze dotyczące zagadnień współczesnej informatyki teoretycznej i stosowanej. Zakres problemowy obejmuje (lecz nie jest do nich ograniczony): teoretyczne podstawy informatyki, rozpoznawanie i przetwarzanie obrazów, algorytmy ewolucyjne i sieci neuronowe, systemy baz danych, inżynierię wiedzy i wnioskowanie automatyczne, sieci komputerowe i systemy rozproszone, algorytmy obliczeń dużej skali i ich implementacje oraz systemy multimedialne i grafikę komputerową.

   journals.agh.edu.pl/csci

W najnowszej edycji Journal Citation Reports (JCR ed. 2022) czasopismo otrzymało wskaźnik Journal Impact Factor (JIF).
Wskaźnik Journal Impact Factor ma ogromne znaczenie zarówno dla ocenianych czasopism, jak i autorów publikacji zamieszczanych w tych czasopismach.
Wskaźnik Journal Impact Factor dla czasopisma Computer Science (AGH) wynosi:

  • • JIF: 0.5
  • • total citations: 96

Czasopismo Computer Science jest indeksowane w Google Scholar, CrossRef metadata search, Directory of Open Access Journals, Open Archives Initiative, Digital Libraries Federation, BazTech, Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, EBSCOhost Applied Sciences, DBLP, SCOPUS i ESCI Web of Science.