Władze Wydziału

Dziekan Wydziału Informatyki:

prof. dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki

Telefon: 12-328-34-00
Fax:  12-617-51-72
Adres: D-17, pokój 2.31

Prof. dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki pracuje naukowo w obszarze systemów agentowych i obliczeń metaheurystycznych. Interesują go również problemy inżynierii oprogramowania. Od wielu lat prowadzi prestiżowe projekty finansowane przez NCBiR w obszarze Bezpieczeństwa i Obronności, realizując wiele wdrożeń opracowanego oprogramowania. Pełni szereg funkcji organizacyjnych zarządczych w strukturze Uczelni, będąc między innymi Dyrektorem Centrum Zarządzania Wdrożeniami oraz Centrum Technologii Bezpieczeństwa AGH.

Od kilku lat mocno zaangażowany w program digitalizacji obiegu dokumentów w AGH.

Prodziekan ds. Nauki:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Boryczko

Telefon: 12-328-33-49
Adres: D-17, pokój 3.43

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Boryczko pracuje w obszarze symulacji (w szczególności wykorzystujących metodę DPD) zjawisk fizycznych, z wykorzystaniem infrastruktury typu HPC, np. GPGPU, oraz wybranych problemów z dziedziny uczenia maszynowego. Posiada długoletnie doświadczenie pracy w administracji uczelni na stanowisku Dziekana i Prodziekana. Przewodniczy również Radzie Dyscypliny Informatyka na AGH.

Prodziekan ds. Współpracy:

prof. dr hab. inż. Aleksander Byrski

Telefon: 12-328-33-30
Adres: D-17, pokój 3.12

Prof. dr hab. inż. Aleksander Byrski pracuje w obszarze obliczeń metaheurystycznych ze szczególnym uwzględnieniem systemów agentowych. Interesują go również symulacje i obliczenia wykorzystujące infrastrukturę HPC. W pracy zawodowej szczególnie koncentruje się na współpracy ze studentami w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych magisterskich oraz doktorskich, której owocami są liczne publikacje naukowe. Od wielu lat angażuje się on również w prace organizacyjne (wewnątrz i poza uczelnią), pełniąc m.in. rolę przewodniczącego Komisji ds. Etyki Badań z Udziałem Człowieka AGH. Jest również jednym z najdłużej pracujących sekretarzy czasopisma Computer Science oraz wiceprzewodniczącym Komitetu Informatyki PAN.

Prodziekan ds. Kształcenia:

dr inż. Marek Gajęcki

Telefon: 12-328-33-93
Adres: D-17, pokój 1.23

Dr inż. Marek Gajęcki jest jednym z najbardziej doświadczonych i cenionych dydaktyków na Wydziale Informatyki AGH. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy dziekańskiej, jest lubianym i cenionym opiekunem wielu pokoleń studentów, wprowadzając ich w arkana Informatyki podczas pierwszych semestrów studiów.

Dyrektor Administracyjny Wydziału Informatyki:

mgr Kinga Grzesik-Staroń

Telefon: 12-328-34-16
Adres: D-17, pokój 2.12

Mgr Kinga Grzesik-Staroń jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracach administracyjnych - pracowała w Biurze Administracyjnym Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji na stanowisku odpowiedzialnym za sprawy kadrowe, sprawozdawczość i rozliczanie działań finansowanych, następnie na stanowisku kierowniczym Działu Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych w Centrum Obsługi Nauki jako osoba odpowiedzialna na poziomie Uczelni za procedury awansowe - równolegle prowadząc sprawy Rady Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja. Obecnie pełni funkcję Dyrektor Administracyjnej najmłodszego Wydziału AGH.