Wybory Władz Uczelni



Zgodnie z Uchwałą Senatu AGH, z dnia 28 lutego 2024 r., w dniu 4 marca 2024 rozpoczyna się akcja wyborcza do organów Uczelni na kadencję 2024 – 2028, kolegiów wydziałowych, oraz wyłaniania kandydatów do objęcia funkcji kierowniczych na wydziałach.

W dniach od 4.03.2024 (poniedziałek) do 7.03.2024 (czwartek) przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów do Okręgowego Kolegium Elektorów (OKE) według karty zgłoszenia.

uchwala senatu w sprawie wyborow.pdf

statut AGH z poprawkami z 27092023.pdf

wzór karty do zgłoszenia kandydata do Okręgowego Kolegium Elektorów.pdf

przewodniczący UKW - powołanie OKW-WI.pdf

Karta zgłoszenia kandydata do senatu AGH - pdf

Karta zgłoszenia kandydata do uczelnianego kolegium elektorów - pdf