O Wydziale

Wydział Informatyki AGH w Krakowie jest jednostką edukacyjną i naukową, która od ponad 40 lat kształci specjalistów w dziedzinie informatyki oraz najnowszych technologii, takich jak AI, Big Data, technologie kwantowe, uczenie maszynowe, systemy rozproszone czy Data Science. Prowadzone na Wydziale działania i projekty naukowe znajdują szerokie uznanie w kraju i za granicą. 

HISTORIA 

Historia rozwoju Informatyki na AGH w Krakowie sięga lat 50 XX wieku. Za jej początek możemy uznać utworzenie Wydziału Elektromechanicznego w 1952 roku i noszącego ciągu swej działalności nazwy kolejno: W. Elektromechanicznego (1952-57), Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej (1957-75), Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki (1975-1998), Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki (1998-2011). 28 maja 2012 r. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki został przekształcony w Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, a 1 września tego roku rozpoczął formalnie swoje funkcjonowanie.  

Rodowód instytutów tworzących późniejszy WIET rozpoczął się w roku 1957, kiedy to w strukturze ówczesnego Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej powstała Katedra Automatyki i Elektroniki Przemysłowej z Zakładami: Elektroniki, Maszyn Cyfrowych i Analogowych oraz Automatyki i Telemechaniki. W latach siedemdziesiątych XX wieku zmieniono – zgodnie z krajowymi trendami – strukturę Uczelni na instytutową.

Narodziny Instytutu Informatyki w latach 80 były efektem fuzji grupy informatyków (mówimy o czasach, kiedy ta dyscyplina naukowa dopiero się rodziła) związanych z Instytutem Automatyki z analogicznym zespołem związanym z Instytutem Fizyki. 
Pierwszym dyrektorem (1980) Instytutu Informatyki został prof. Jacek Mościński, a prof. A. Gościński – jego zastępcą.  

Mniej więcej od połowy lat siedemdziesiątych, datują się też prowadzone w AGH studia dzienne i zaoczne na kierunkach Informatyka, Elektronika oraz Telekomunikacja. W latach 1992-2020 nasza jednostka funkcjonowała jako Katedra Informatyki, aby w 2021 roku, wraz z pozostałymi jednostkami Wydziału zostać przekształcona w Instytut.   

6 lipca 2023, zarządzeniem Rektora AGH, prof. Dr hab. inż. Jerzego Lisa została wszczęta procedura utworzenia Wydziału Informatyki. 

WYDZIAŁ INFORMATYKI 

Jedną z najważniejszych motywacji dla wyodrębnienia Wydziału było budowanie rozpoznawalności i czytelnej reprezentacji Informatyki w strukturze AGH, co w czasach przyspieszającego rozwoju technik informatycznych jest kluczowe dla nowoczesnej uczelni technicznej. 

Działalność nowego Wydziału została zainaugurowana 1 października 2023 roku. Wydział realizuje kształcenie na kierunkach Informatyka, Informatyka-Data Science oraz Informatyka-Uczenie Maszynowe i Sztuczna Inteligencja. Informatyka AGH należy do najbardziej renomowanych kierunków studiów technicznych w Polsce, o czym świadczą wysokie miejsca, jakie zajmuje Instytut w prestiżowych rankingach, takich jak Ranking Szkół Wyższych „Perspektywy” (I miejsce w 2019 r., II miejsce w 2018, 2020, 2021 i 2022 r.). 

Dowiedz się więcej o kierunkach studiów

 

Wydział Informatyki prowadzi również 12 kierunków studiów podyplomowych (link: https://podyplomowe.informatyka.agh.edu.pl/) oraz szkolenia i kursy. Ściśle współpracujemy z wywodzącym się z dawnego Instytutu Informatyki Centrum Technologii Bezpieczeństwa, specjalizującym się w informatyce śledczej oraz nowoczesnych technologiach dla Służb Bezpieczeństwa Wewnętrznego (link: https://www.ctb.agh.edu.pl/pl/). Wydział współpracuje również z powołanym w 2022 r. Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH (link: https://www.cc.agh.edu.pl/). Ponadto Wydział wyróżnia się aktywną współpracą z czołowymi firmami i instytucjami z branży ICT, zapewniając kształcenie ukierunkowane na potrzeby nowoczesnego przemysłu.  

Wybór Wydziału Informatyki to gwarancja stabilnej i przyszłościowej ścieżki kariery. W badaniach losów zawodowych absolwentów AGH kierunek Informatyka osiąga doskonałe wyniki – 100% absolwentów podjęło pracę zgodną, lub częściowo zgodną z wykształceniem. 

Wydział Informatyki, wpisując się w wizję AGH – Uniwersytetu Przyszłości, podejmuje szereg współprac łączących świat edukacji i nauk ścisłych z biznesem, instytucjami kultury czy naukami humanistycznymi. Rozumiejąc wagę i rolę zmian społecznych spowodowanych wpływem nowych i przełomowych technologii, AGH dąży do bycia nie tylko liderem technicznym, ale i platformą wymiany poglądów dla przedstawicieli wszystkich sektorów.  

W Liczbach

PRACOWNICY DYDAKTYCZNI

15

12

13

34

profesorów

profesorów uczelni

doktorów habilitowanych

adiunktów

POZOSTALI PRACOWNICY

18

21

pracowników administracyjnych

pracowników technicznych

 ABSOLWENCI  

100%  

    

   

100%

zatrudnionych w momencie ukończenia studiów

deklarujących zgodność pracy z wykształceniem

STUDENCI

60

170

doktoratów  

adiunktów