Wymiana zagraniczna

Osoba kontaktowa ze strony Wydziału Informatyki:

Kontakt: dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy

E-mail: zabinska@agh.edu.pl