Wydział

Wydział Informatyki AGH w Krakowie jest jednostką edukacyjną i naukową, która od ponad 40 lat kształci specjalistów w dziedzinie informatyki oraz najnowszych technologii, takich jak AI, Big Data, technologie kwantowe, uczenie maszynowe, systemy rozproszone czy Data Science. Prowadzone na Wydziale działania i projekty naukowe znajdują szerokie uznanie w kraju i za granicą. 

Obecnie Kierunek Informatyka wyróżnia się aktywnym uczestnictwem w programie współpracy między uczelniami – Erasmus a także współpracą z czołowymi instytucjami z branży IT zapewniając kształcenie ukierunkowane na potrzeby nowoczesnego przemysłu IT. W badaniach losów zawodowych absolwentów AGH, Kierunek Informatyka osiąga doskonałe wyniki świadczące o bardzo dobrym dostosowaniu programu kształcenia do potrzeb rynku pracy. Instytut posiada optymalnie zaprojektowaną infrastrukturę stwarzającą niespotykane na innych uczelniach możliwości do zapoznania się z najnowszymi trendami w technologiach IT. Kierunek Informatyka należy do najbardziej renomowanych kierunków kształcenia w dyscyplinie informatyka w Polsce, o czym świadczą wysokie miejsca jakie zajmuje Instytut w prestiżowych rankingach takich jak Ranking Szkół Wyższych „Perspektywy”.