Dziekanat

  Jak załatwić ważne sprawy?

Załatwienia spraw przez Studentów odbywa się mailowo, telefonicznie oraz poprzez bezpośredni kontakt w budynku D-17.

inż. Jolanta Konieczna

(sekcja dydaktyki) D17 pok. 1.4

lic. Agata
Skalna

(sekcja dydaktyki)
D17 pok. 1.4

Centralizacja świadczeń socjalno-stypendialnych w AGH.

poniedziałek

9:00 – 12:00

środa 

12:30 – 15:00

czwartek

9:00 – 12:00

wtorek i piątek – NIECZYNNE

poniedziałek

9:00 – 12:00

środa 

12:30 – 15:00

czwartek

9:00 – 12:00

wtorek i piątek –
NIECZYNNE

Obsługa studentów odbywa się w Dziale Spraw Studenckich budynek C-7 pok.112a.

https://dss.agh.edu.pl/

D-17 

D-17

jkoniecz@agh.edu.pl

agataskalna@agh.edu.pl

12 328 34 04

12 328 34 06

FORMY KONTAKTU Z DZIEKANATEM:

 • kontakt mailowy – WYŁĄCZNIE z poczty e-mail w domenie agh.edu.pl (np. prośba o wysłanie skanu zaświadczenia o statusie studenta). Bardzo prosimy o utworzenie w mailu sygnaturki, w której znajdują się: nazwisko i imię, nr albumu, rok i kierunek studiów, rodzaj studiów (studia pierwszego/drugiego stopnia).
 • kontakt telefoniczny (do godz. 14.00)
 • kontakt osobisty (np. oryginały zaświadczeń) – D-17
 • adres do korespondencji:
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Informatyki
  al. Mickiewicza 30
  30-059 Kraków
  z dopiskiem:
  Dziekanat 

NUMER KONTA BANKOWEGO

Wydział Informatyki:

13 1240 6292 1111 0011 2922 5671