Nasze kierunki

Informatyka

Pierwszy i drugi stopień | Tryb stacjonarny.
Kierunek Informatyka na
Wydziale Informatyki należy do najbardziej renomowanych kierunków kształcenia w dyscyplinie informatyka w Polsce. Kształcenie na poziomie studiów 1-go stopnia realizowane wspólnie z Wydziałem Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH.

Cyberbezpieczeństwo

Pierwszy stopień | Tryb stacjonarny.
Cyberbezpieczeństwo to studia, które pozwalają na otrzymanie interdyscyplinarnej wiedzy. Studenci poznają zagadnienia związanymi z bezpieczeństwem sieci, systemami informatycznymi i telekomunikacyjnymi. Kształcenie realizowane wspólnie z Wydziałem Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH.

Nowoczesne technologie w kryminalistyce

Pierwszy stopień | Tryb stacjonarny.
Technologie w kryminalistyce to unikatowy kierunek stacjonarnych studiów inżynierskich I stopnia (7 semestrów), w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja. Kształcenie realizowane wspólnie z Wydziałem Humanistycznym AGH oraz Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

Informatyka - Data science - NOWOŚĆ!

Drugi stopień | Tryb stacjonarny.
Kierunek Data Science jest przeznaczony dla studentów poszukujących kariery w renomowanych, światowych przedsiębiorstwach z branży IT.