Perspektywy po studiach

Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej, Centrum Karier AGH prowadzi systematyczny monitoring losów zawodowych absolwentów AGH. Poniżej prezentujemy dane dotyczące absolwentów kierunku Informatyka:


100% absolwentów deklaruje zgodność pracy z wykształceniem,

wszyscy ankietowani twierdzą, iż wykorzystują wiedzę zdobytą podczas studiów w pracy,

79% respondentów znalazło pracę w ciągu 1-go miesiąca od daty ukończenia studiów a pozostali w ciągu 3-ech pierwszych miesięcy,

95% ankietowanych podjęłoby ponownie decyzję o podjęciu studiów na Kierunku Informatyka AGH,

najpopularniejszą formą zatrudnienia absolwentów była umowa o pracę.

Sprawdź jak kształtują się wynagrodzenia w branży IT.