Laboratoria badawcze

Centrum Informatyki AGH, umożliwiające kształcenie studentów w zakresie najnowszych technologii jest jednym z najnowocześniejszych obiektów dydaktyczno-naukowych w Europie. Jednocześnie jest jednym z pierwszych w Polsce „żywych laboratoriów”, którego infrastruktura teleinformatyczna może być wykorzystywana zarówno w celach edukacyjnych, jak i demonstracyjnych. W doskonale zaprojektowanym budynku o powierzchni 7250 metrów kwadratowych znajduje się 15 nowoczesnych laboratoriów specjalistycznych, które prezentowane są poniżej. Dzięki najnowocześniejszej infrastrukturze informatycznej możliwe jest skonfigurowanie każdego laboratorium „na żądanie”, zgodnie z wymaganiami prowadzących oraz potrzebami studentów.


Laboratorium Sieciowych Systemów Multimedialnych

Laboratorium Wizualizacji Trójwymiarowej i Wirtualnej Rzeczywistości

Laboratorium Sieci Komputerowych

Laboratorium Teleobecności

Laboratoria Inżynierii Oprogramowania i Systemów Baz Danych

Laboratorium Układów Techniki Cyfrowej oraz Sprzętowego Przetwarzania Informacji

Laboratorium Systemów Mobilnych

Laboratorium Robotów Mobilnych