Partnerzy

Visual Paradigm supports AGH University of Science and Technology with UML tools and ERD tools under the Visual Paradigm Academic Partner Program.

CERN

Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN (fr. Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire) – ośrodek naukowo-badawczy w Genewie. Obecnie do organizacji należą dwadzieścia dwa państwa. CERN zatrudnia około 2600 stałych pracowników oraz około 8000 naukowców i inżynierów reprezentujących ponad 500 instytucji naukowych z całego świata.
Tematyka współpracy obejmuje rozwój dedykowanego oprogramowania oraz systemów FPGA i sztucznej inteligencji do analizy danych z akceleratora LHC.

Katedra Informatyki jest członkiem i koordynatorem ze strony AGH kolaboracji:
   TOTEM (z ang. TOTal Elastic and diffractive cross section Measurement) od lipca 2013 roku o statusie „full membership partner” (http://totem.web.cern.ch/Totem/)

   CMS (z ang. Compact Muon Solenoid) od 2018 roku o statusie "full membership partner" (https://home.cern/science/experiments/cms)
Koordynatorami współpracy ze strony Katedry Informatyki AGH w zakresie eksperymentów TOTEM i CMS są: Prof. Maciej Malawski i Dr Leszek Grzanka

   ALICE (z ang. A Large Ion Collider Experiment) od kwietnia 2020 o statusie “full membership partner”, a wcześniej od 2017 jako “associated partner” (https://home.cern/science/experiments/alice)
Ze strony AGH we współpracy w eksperymencie ALICE uczestniczą pracownicy Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz Wydzialu Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.
Koordynatorem współpracy AGH ze strony AGH  jest Prof. Jacek Kitowski

www.home.cern

Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH

CYFRONET AGH- największy i najstarszy ośrodek obliczeniowy w Polsce, obecnie Centrum Kompetencji Obliczeń Cloudowych i Gridowych. Udostępnia polskim naukowcom i zagranicznym współpracownikom moc obliczeniową dwóch superkomputerów (spośród których Prometheus jest najbardziej wydajnym polskim komputerem o mocy obliczeniowej 2,4 PFlops) oraz dużą powierzchnię dyskową, rzędu PBytes. Świadczy usługi konsultingowe i optymalizacji programów obliczeniowych.
Koordynator konsorcjum PL-Grid, złożonego z 5 największych ośrodków obliczeniowych w Polsce, którego celem jest dostarczenia polskiej społeczności naukowej platformy informatycznej służącej e-Science w różnych dziedzinach. Pracownicy Katedry biorą udział w pracach naukowo-badawczych związanych z e-Science i Data Science oraz uczestniczą jako eksperci w pracach prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej.

www.cyfronet.krakow.pl/

Bloober Team

Bloober Team jest niezależnym polskim studiem deweloperskim z siedzibą w Krakowie. Firma została założona w 2008 roku i choć początkowo opierała swoją działalność na tworzeniu gier na zlecenie, z czasem skoncentrowała się na pracy nad własnymi projektami. Tytuły autorstwa Bloober Team trafiają zarówno na komputery osobiste, jak i na konsole stacjonarne czy handheldy.

www.blooberteam.com

Instytut Kościuszki

Instytut Kościuszki to wiodący pozarządowy ośrodek naukowo-badawczy o charakterze non-profit założony w 2000 r. Misją instytutu jest działanie na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju i bezpieczeństwa Polski, jako aktywnego członka Unii Europejskiej oraz NATO.

www.ik.org.pl

IBM

IBM to jedna z największych na świecie firm informatycznych, od ponad 100 lat jest liderem w zakresie wspierania innowacyjności w biznesie. W ofercie firmy znajduje się szeroki zakres usług doradczych i informatycznych, oprogramowanie oraz systemy i technologie informatyczne. IBM Polska Sp. z o.o. działa od 1991 roku. Główna siedziba firmy mieści się w Warszawie, a oddziały, między innymi, w Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. Zmiana strategii i rozbudowanie kompetencji w kierunku oferty usługowej pozwala firmie kompleksowo zaspakajać potrzeby rynku - od doradztwa strategicznego, poprzez dostarczanie odpowiednich rozwiązań informatycznych, aż do całościowego przejęcia zarządzania infrastrukturą IT w ramach usług outsourcingowych.

www.ibm.com/ibm/pl/pl/

Samsung Electronics

Firma Samsung Electronics, największy członek Grupy Samsung, jest jedną z największych firm elektronicznych na świecie. Została założona w 1969 roku w mieście Taegu i obecnie zatrudnia ponad 208 tysięcy pracowników w 58 krajach. Obrót firmy w 2003 roku osiągnął 101,7 miliarda dolarów. Samsung Electronics znajduje się na liście 10 najlepszych marek świata.

www.samsung.com/pl/

Microstrategy

Microstrategy specjalizuje się w opracowywaniu i sprzedaży oprogramowania typu BI (Business Intelligence) oraz powiązanych z nim oraz niezależnych usług. Rozwiązania firmy są przeznaczone przede wszystkim dla dużych firm i korporacji. Firma ma swój oddział w Warszawie od 2006 roku i zatrudnia w nim ponad 300 osób. Dostępność wysoko kwalifikowanych pracowników w Polsce przyczyniła się do podjęcia decyzji o rozbudowie warszawskiego oddziału Microstrategy i rozszerzeniu jego zadań również o tworzenie nowego oprogramowania w nowym utworzonym Centrum Badań i Rozwoju.

www.microstrategy.com/pl

Netia/Allegro

Współorganizacja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie Net Masters Cup w celu promowania edukacji informatycznej.

https://my.netia.pl/o-nas

https://allegro.pl/

Cisco

Cisco jest największym na świecie producentem rozwiązań teleinformatycznych dla operatorów telekomunikacyjnych, biznesu, edukacji oraz sektora administracji publicznej. Wieloletnia obecność Cisco w Polsce pozwoliła na nawiązanie współpracy z wieloma instytucjami naukowymi i edukacyjnymi. Istotnym krokiem w ramach prowadzenia działań było podpisanie w maju 2008 roku, listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Cisco a Województwem Małopolskim, Miastem Kraków, Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Jagiellońskim i Politechniką Krakowską.

www.cisco.com/c/pl_pl/

J-LABS Spółka z o. o.

J-LABS jest firmą technologiczną działającą w obszarze outsourcingu IT. Działa w obszarach outsourcingu specjalistów IT, zespołów developerskich oraz wytwarzania oprogramowania w ramach Agile Project Outsourcing. Posiada oddziały w Krakowie, Warszawie i Monachium. Firma została założona w 2008 r. Realizuje nowoczesne i innowacyjne projekty dla ponad 40 klientów w licznych sektorach m.in. fintech, telco, automotive, gier online, e-commerce, GIS czy lotnictwa.

www.j-labs.pl/

University of Arizona

Uniwersytet Arizoński (ang. University of Arizona) – główny publiczny uniwersytet amerykańskiego stanu Arizona, znajdujący się w w Tucson. Został założony w roku 1885, jako pierwszy uniwersytet na terenie stanu Arizona.
W ramach współpracy strony wymieniają się doświadczeniem w dziedzinie badań naukowych i w zakresie szkolenia specjalistów a także wspólnie uczestniczą w programach badawczych.

www.arizona.edu/

PZU

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest największą instytucją finansową w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Na jej czele stoi PZU SA, którego tradycje sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe. Spółki Grupy PZU są aktywne nie tylko w ubezpieczeniach na życie i majątkowych, ale także w obszarze produktów inwestycyjnych, emerytalnych, ochrony zdrowia i bankowości. Dodatkowo – w ramach partnerstw strategicznych – PZU współpracuje z takimi firmami jak np.: LOT czy Allegro oraz świadczy usługi assistance dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw.

www.pzu.pl/

Virtus Lab

Virtus Lab jest firmą informatyczną z polskim kapitałem, która od 2009 roku działa aktywnie w Krakowie. Firma swoją działalność koncentruje na długoterminowej współpracy z klientem, oferując wsparcie specjalistyczne w zakresie projektowania, budowy i utrzymania systemów informatycznych. Virtus Lab posiada duże doświadczenie w obszarze tworzenia reaktywnych, rozproszonych i skalowalnych systemów. Virtus Lab to ponad 100 inżynierów, z czego przeważająca większość to absolwenci AGH.

virtuslab.com/

Efrei Paris Engineering School of Digital Technologies

Efrei Paris, Paryska uczelnia, która ściśle współpracuje z wieloma firmami. Celem uczelni jest pomoc studentom w osiągnięciu celów akademickich i zawodowych. Obecnie, z udziałem ponad 7300 absolwentów inżynierów pracujących we Francji i na całym świecie, Efrei Paris jest członkiem "Conference des Grandes Ecoles" (CGE). Uczelnia uzyskała akredytację "Commission des Titres d'Ingénieur", jedynej oficjalnej jednostki akredytującej we Francji, do nadawania tytułu magistra inżyniera w 1957 roku.

www.efrei.fr

ICEYE Polska Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo, które ma swoje korzenie w finlandzkim Uniwersytecie Aalto (dawna Poltechnika Helsińska), ma na celu upowszechnienie dostępności do wiarygodnych danych z obserwacji Ziemi przy pomocy konstelacji mikrosatelitów wyposażonych w SAR. Zaoferowanie możliwości wykonania radarowych obrazów satelitarnych każdego miejsca na Ziemi, dostępnych w krótkim czasie, to usługa skierowana do klientów z sektora morskiego, wydobywczego czy bezpieczeństwa i wywiadu.

www.iceye.com

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska to uczelnia o wysokiej renomie, zajmująca wysokie miejsca w rankingach uczelni technicznych. Politechnika ofertuje ponad 40 kierunków studiów, w tym studia w języku angielskim oraz zdalne w modelu SPRINT. Uczelnia posiada nowoczesne uczelniane centra badawcze, m.in. CEZAMAT, CZIiTT. PW współpracuje z blisko 1000 uczelni zagranicznych.

www.pw.edu.pl

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

The PUCV is a heterogeneous institution; through the activities of its nine colleges, it takes on wide, and various, areas of knowledge. These range from the arts and humanities, to engineering, to basic sciences, education, and theological studies.

www.pucv.cl

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej jest instytutem naukowym, którego działalność naukowa koncentruje się w dziedzinie technologii informatycznych. Instytut zajmuje się również szkoleniem personelu technicznego i naukowego na zaawansowanym poziomie. Inicjuje i uczestniczy w projektach mających na celu rozwój innowacyjnego sektora komercyjnego. IITIS PAN bierze udział w realizacji misji Polskiej Akademii Nauk w zakresie promocji, integracji i upowszechniania polskiej nauki.

www.iitis.pl

Sabre Polska Sp. z o.o.

Sabre jest globalnym liderem nowych technologii dla branży turystycznej. Dostarcza nowoczesne rozwiązania IT dla linii lotniczych, sieci hotelowych, biur turystycznych i dla tysięcy turystów na całym świecie. Krakowski oddział Sabre rozpoczął swoją działalność w 2000 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1500 osób, głównie ekspertów branży IT.

www.sabre.com/locations/poland

EMBETECH Sp. z o.o.

EMBETECH jest spółką technologiczną działającą od 2015 r. Misją spółki jest komercjalizacja rezultatów nadań naukowych prowadzonych w AGH jak również rozwój nowych technologii w dziedzinie systemów i sieci radiowych oraz systemów wbudowanych. Celem spółki jest dostarczanie wysokiej klasy modułów elektronicznych do zastosowań transmisji danych w aplikacjach przemysłowychi profesjonalnych.

embe.tech

Dimension Data Polska Sp. z o.o.

Założona w 1983 roku, Dimension Data jest dostawcą usług i rozwiązań ICT, który wykorzystuje swoją wiedzę w zakresie technologii, zdolność świadczenia usług na poziomie globalnym oraz ducha przedsiębiorczości w celu wspierania realizacji ambicji biznesowych swoich klientów. Dimension Data jest członkiem NTT Group.

www.dimensiondata.com

Frontier Research Institute for Information Science

ABS Advanced Business Solutions

Advanced Business Solutions Sp. z o.o. jest firmą konsultingową specjalizującą się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych dla przemysłu, administracji publicznej i firm usługowych. Celem współpracy firmy ABS z Katedrą Informatyki jest wymiana wiedzy i doświadczeń, ale również stworzenie długofalowej perspektywy rozwoju, podejmowanie wspólnych inicjatywy w zakresie realizacji różnorodnych projektów w oparciu o bazę techniczną firmy ABS i zaplecze naukowe AGH. Obie strony wyraziły gotowość do wspólnej pracy nad rozwiązaniami technologicznymi z zakresu rozwoju systemów klasy ERP, w tym modułu billingowego – ABS Billing oraz geoinformacyjnego – ABS GIS i innych rozwiązań IT wspierających innowacyjność polskiej gospodarki.

www.advancedbusinesssolutions.com

ONT Oprogramowanie Naukowo Techniczne

Od roku 1998 firma Oprogramowanie Naukowo-Techniczne kontynuuje działalność powstałej w 1992 firmy ControlSoft w zakresie: udzielania licencji na oprogramowanie; sprzedaży sprzętu pomiarowo-kontrolnego oraz narzędzi do prototypowania i symulacji w czasie rzeczywistym; prowadzenia szkoleń dla inżynierów i pracowników naukowych; organizacji imprez naukowo-technicznych.

Akamai

Firma Akamai powstała w 1998 roku. Założona została przez matematyka Toma Leightona i informatyka Daniela M. Lewina. Jej główną siedzibą jest Cambridge w stanie Massachusetts w Stanach Zjednoczonych. Akamai zarządza jedną z największych światowych platform typu cloud (chmura obliczeniowa). Dysponuje obecnie 108 tys. serwerów zlokalizowanych w 80 krajach. Z jej usług korzysta 80 proc. przedsiębiorstw z listy największych firm na świecie, m.in. BMW, Siemens, SAP, Microsoft, IBM, Apple. Platforma Akamai odpowiada za 30 proc. ruchu w internecie każdego dnia, przyspieszając i zabezpieczając dostarczanie danych i aplikacji dla każdego internauty, jak również dla 80 proc. ze 100 najlepszych marek na świecie. W 2012 roku firma otworzyła w Krakowie główne europejskie centrum technologiczne.

www.akamai.com

Axence Software

Axence Software jest prywatną, szybko rozwijającą się firmą IT założoną w 2005 roku, która z zaangażowaniem tworzy najwyższej jakości, innowacyjne oprogramowanie do kompleksowego zarządzania sieciami komputerowymi. Produkt firmy, Axence nVision Professional, to aplikacja do monitorowania sieci i użytkowników, jak również do inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania. W 2008 roku Microsoft CEE przyznał Axence tytuł partnera roku za najlepsze rozwiązanie w kategorii: rozwiązań sieciowych (Networking Infrastructure Solutions) dla produktu nVision professional. Co więcej, już prawie 30,000 osób na całym świecie używa programów Axence i liczba ta stale się powiększa.

http://axence.net/pl