Projekty

2024

Temat Kierownik Rozpoczęcie Zakończenie Zleceniodawca
Inwersja w czasie rzeczywistym przy użyciu samowyjaśniającego się głębokiego uczenia opartego na wiedzy eksperckiej (IN-DEEP) prof. Maciej Paszyński 2024-02-01 2028-01-31 European Union’s Horizon Europe research and innovation

2023

Temat Kierownik Rozpoczęcie Zakończenie Zleceniodawca
Examples based AI Legal Guidance dr inż. Aleksander Smywiński-Pohl 2023-05-01

2025-04-30

NCBR, konkurs Pollux XI

Wieloskalowa inwersja fizyki skał porowatych
za pomocą symulatorów wysokiej wydajności: wypełnianie luk pomiędzy matematyką a geofizyką (MATHROCKS)

prof. Maciej Paszyński

2022-08-02

2023-03-31

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2021

Temat Kierownik Rozpoczęcie Zakończenie Zleceniodawca
Identyfikacja mechanizmów zarządzania w adaptowalnych systemach Internetu Rzeczy Szydło Tomasz 2021-11-01 2022-10-31
Nowe rozwiązania w zakresie asymilacji i przekazywania danych dla ulepszenia modeli i prognoz hydrologicznych Baliś Bartosz 2021-03-01 2024-02-29
Pragmatyka Wyboru Komitetów: algorytmy i analiza danych preferencyjnych Faliszewski Piotr 2021-06-01 2026-05-31
Premia na Horyzoncie - Pragmatyka wyboru komitetów: Algorytmy i analiza danych Faliszewski Piotr 2021-03-18 2026-03-17
GnG Faliszewski Piotr 2021-05-11 2021-08-11
Optymalizacja parametryczna modeli i systemów z opóźnieniem czasowym z wykorzystaniem metaheurystyk Janusz Kacprzyk 2021-09-22 2024-09-21
Motorola III - Girl Go IT Kosińska Joanna 2021-10-01 2022-09-30
Wieloskalowa inwersja fizyki skał porowatych za pomocą symulatorów wysokiej wydajności: wypełnianie luk pomiędzy matematyką a geofizyką Paszyński Maciej 2021-10-14 2023-03-31

2020

Temat Kierownik Rozpoczęcie Zakończenie Zleceniodawca
Inspiracje socjokognitywne w klasycznych metaheurystykach Byrski Aleksander 2020-05-18 2025-07-31
Zrównoleglanie metaheurystyk z desynchronizacją Kisiel-Dorohinicki Marek 2020-05-18 2024-09-30
Super-skalowalna symulacja ruchu miejskiego Turek Wojciech 2020-05-18 2024-09-30 Narodowe Centrum Nauki

Cerber Detector – Platforma wykrywająca cybernękanie oraz inne niepożądane zachowania użytkowników w Internecie w oparciu o metody sztucznej inteligencji

Smywiński-Pohl Aleksander 2020-01-15 2021-02-05
Wykonanie audytu bezpieczeństwa aplikacji webowej ePortal w metodologii OWASP ASVS Faber Łukasz 2020-12-03 2021-01-15
Akademia Programowania: Programowanie w języku C++ (III edycja) Dębski Roman 2020-02-03 2020-02-28
NOWE CISCO edycja XX Zieliński Krzysztof 2020-01-01 2020-09-30

IX edycji szkolenia z zakresu obsługi programu LINK2 - środowiska wspomagającego analizę kryminalną Piętak Kamil 2020-02-05 2020-12-31
Szkolenia z zakresu podstaw budowy stron internetowych oraz wykorzystania narzędzi do pozyskiwania informacji ze stron internetowych (web scraping) 2020-02-18 2020-03-30
Kurs Introduction to AI and Data Science Byrski Aleksander 2020-10-01 2021-09-30
CISCO edycja XXI Zieliński Krzysztof 2020-01-01 2021-09-30
Analiza Danych - Data Science edycja 2020/2021 Marcjan Robert 2020-10-01 2021-09-30
Cyberbezpieczeństwo w praktyce 2020/2021 Śnieżyński Bartłomiej 2020-10-01 2021-09-30
INFORMATYKA - PROJEKTOWANIE, PROGRAMOWANIE I EKSPLOATACJA SYSTEMÓW edycja 2020/2021 Śnieżyński Bartłomiej 2020-10-10 2021-09-30
SYSTEMY BAZ DANYCH 2020/2021 Zygmunt Anna 2020-10-14 2021-09-30
METODY WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA 2020/2021 Dajda Jacek 2020-10-10 2021-09-30
Studia Podyplomowe Systemy ERP na przykładzie SAP ERP Zaborowski Wojciech 2020-10-01 2021-09-30
TECHNOLOGIE IT I PROCESY BIZNESOWE edycja I 2020/2021 Nawrocki Piotr 2020-10-01 2021-09-30
MOTOROLA - Dziewczyny dla Cyberbezpieczeństwa Świątkowska Joanna 2020-01-01 2020-09-30
Od danych nawigacyjnych do ontologii - integracja wiedzy do skatalogowania scenariuszy etycznych w samochodach autonomicznych Śnieżyński Bartłomiej 2020-01-01 2021-12-31

2019

Temat Kierownik Rozpoczęcie Zakończenie Zleceniodawca
Warsztaty eksperckie w zakresie metod sztucznej inteligencji Kurdziel Marcin 2019-11-12 2020-01-31 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
cykliczny kurs dokształcający "Computer Science for Engineers" dla  EFREI PARIS Francja edycja II Żabińska-Rakoczy Małgorzata 2019-09-10 2020-09-30 EFREI PARIS Engineering School of Digital Technology
Sektorowa Rada Kompetencji dla branży TELEKOMUNIKACJA Kisiel-Dorohinicki Marek 2019-09-01 2022-08-31 PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
PharmOPTIM.PL centrum optymalizacji farmakoterapii, koncepcja i wdrożenie pilotażowe. Byrski Aleksander 2019-06-01 2021-02-28 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii Kisiel-Dorohinicki Marek 2019-02-01 2022-01-31 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Współpraca między Katedrą Informatyki AGH a Eksperymentem TOTEM a CERN na lata 2019-2021 Malawski Maciej 2019-01-01 2021-12-31 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2018

Temat Kierownik Rozpoczęcie Zakończenie Zleceniodawca
Przetwarzanie i analiza danych masowych w odniesieniu do przestępstw gospodarczych Dajda Jacek 2018-12-17 2022-06-16 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Centrum Mistrzostwa Informatycznego Politechnika Łódzka 2018-12-11 2023-12-31 Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
cybercrypt@gov - rozproszony, skalowalny, wysokowydajny system pozwalajacy na przełamywanie zabezpieczeń kryptograficznych Kisiel-Dorohinicki Marek 2018-12-10 2022-12-09 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Finalizacja prac związanych z Wielopoziomowym Modelem Kontekstu w celu zamknięcia pracbadawczych w etapie 1 w tym obswzarze. Zieliński Krzysztof 2018-09-03 2018-10-15 ASSECO POLAND S.A.
System zdalnego mobilnego uwierzytelniania biometrycznego wykorzystującego niespecjalizowane urządzenia mobilne Kisiel-Dorohinicki Marek 2018-09-01 2022-03-31 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Efektywne metody percepcji sceny w czasie rzeczywistym w oparciu o analizę danych wielomodalnych oraz nienadzorowane uczenie cech Kwolek Bogdan 2018-07-31 2021-07-30 Narodowe Centrum Nauki
ML-based reservation service for NFV MANO Śnieżyński Bartłomiej 2018-07-18 2018-12-31 Samsung  Elektronics Polska Sp. z o. o.
Techniki narzędzia informatyczne wspierające prowadzenie działań w cyberprzestrzeni w szczególności detekcję i aktywne reagowanie na akcje dezinformacyjne prowadzone w sieci Internet Piętak Kamil 2018-07-16 2018-07-15 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Usługa walidacji wdrożenia w firmie Secos Sp. z o.o. systemu inOUT, będącego innowacyjnym rozwiązaniem do zarządzania wydzieloną powierzchnią, która podlegać powinna procedurom szeroko rozumianego bezpieczeństwa osób, mienia i innych. Zieliński Krzysztof 2018-07-12 2018-07-27 SECOS Sp. z o.o.
Opracowanie sposobu reprezentacji jakości przetwarzanych danych sensorycznych oraz jakości kontekstu w prototypie systemu AVAGAT wraz z podaniem algorytmów przetwarzania danych o jakości danych sensorycznych oraz o jakości kontekstu na przykładzie uzgodnionego scenariusza. Zieliński Krzysztof 2018-07-09 2018-08-08 ASSECO POLAND S.A.
Nowy paradygmat obliczeniowy IzoGeometrycznej metody Minimalizacji Reziduum (iGRM) i jego zastosowanie do rozwiązywania problemów parabolicznych, hiperbolicznych, liniowych i nieliniowych Paszyński Maciej 2018-04-16 2021-04-15 Narodowe Centrum Nauki
Hierarchiczna optymalizacja rojem cząstek jako agentowe narzędzie do wspomagania wielokryterialnych problemów decyzyjnych Idzik Michał 2018-04-09 2021-04-08 Narodowe Centrum Nauki
Platforma oparta na śledzeniu wzroku dla multimodalnej interakcji człowieka z robotem Śnieżyński Bartłomiej  2018-02-01 2021-01-31 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Małopolska Chmura Edukacyjna Zieliński Krzysztof 2018-01-01 2020-12-31 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

2017

Temat Kierownik Rozpoczęcie Zakończenie Zleceniodawca
Lemkin - inteligentny system informacji prawnej Smywiński-Pohl Aleksander 2017-11-01 2020-10-31 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Eksperyment TOTEM w CERN Malawski Maciej 2017-06-01 2018-12-31 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rozszerzona rzeczywistość jako wsparcie treningu szermierki Malawski Filip 2017-04-12 2018-04-11 Narodowe Centrum Nauki
System active-safety dla pojazdów samochodowych w oparciu o indywidualny model kierowcy Turek Wojciech 2017-04-01 2019-11-30 Narodowe Centrum Nauki
Zarządzanie zasobami dla aplikacji naukowych na infrastrukturach o wysokiej elastyczności Malawski Maciej 2017-01-27 2020-01-26 Narodowe Centrum Nauki
Algorytmiczna i  aksjomatyczna analiza systemów punktowania komitetów Faliszewski Piotr 2017-01-24 2020-01-23 Narodowe Centrum Nauki
Szybki solwer izogeometrycznej metod elementów skończonych jako kluczowy moduł systemu supermodelowania proliferacji nowotworowej Paszyński Maciej 2017-01-24 2020-01-23 Narodowe Centrum Nauki
Opracowanie innowacyjnej platformy służącej do budowy urządzeń Internetu Rzeczy zgodnej z koncepcją Fog Computing Szydło Tomasz 2017-01-01 2019-12-31 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Kwota zbiorcza dla projektów rozpoczętych w 2017: 5 276 767,00 zł

2016

Temat Kierownik Rozpoczęcie Zakończenie Zleceniodawca
Algorytmy rozmieszczania operacji obliczeniowych działających na krawędzi sieci dla urządzeń Internetu Rzeczy Szydło Tomasz 2016-09-29 2016-12-31 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Analiza ograniczeń narzędzi służących do orkiestracji systemów kontenerowych dla potrzeb systemów rozproszonych Orzechowski Michał 2016-09-29 2016-12-31 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Europejskie dziedzictwo techniczne - upowszechnienie historycznych i współczesnych publikacji z zakresu nauk technicznych w innowacyjnym środowisku informatycznym. Byrski Aleksander 2016-08-01 2019-04-30 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Algorytmy do rozwiązywania problemów prostych i odwrotnych związanych z modelowaniem wpływu wydobycia ropy i gazu na środowisko naturalne Łoś Marcin 2016-04-19 2016-12-31 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Opracowanie modeli i metod włączania wiedzy do maszyn wektorów wspierających Orchel Marcin 2016-02-15 2019-02-14 Narodowe Centrum Nauki
Efektywne, równoległe strategie znajdowania klastrów rozwiązań przybliżonych trudnych problemów odwrotnych. Schaefer Robert 2016-01-27 2019-01-26 Narodowe Centrum Nauki
Wycena pracochłonności wymaganej do zrealizowania systemu informatycznego UMIXO. Byrski Aleksander 2016-01-26 2016-01-27 Wellhead Sp z o.o.
Małopolska chmura edukacyjna: rozwój systemów teleinformatycznych wraz z doposażeniem w sprzęt informatyczny (komponent uzupełniający i niezbędny dla e-usług publicznych) Zieliński Krzysztof 2016-01-01 2018-12-31 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Kwota zbiorcza dla projektów rozpoczętych w 2016: 2 270 450,49 zł

2015

Temat Kierownik Rozpoczęcie Zakończenie Zleceniodawca
Opracowanie i stworzenie systemu mającego na celu identyfikację osób (sprawców przestępstw) na podstawie wizerunku utrwalonego na zdjęciu lub materiałach video Kisiel-Dorohinicki Marek 2015-12-21 2017-06-20 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Zmienno-kierunkowy równoległy solwer dla różnych architektur maszyn równoległych do izogeometrycznych L2 projekcji. Woźniak Maciej 2015-08-10 2018-08-09 Narodowe Centrum Nauki
Metody detekcji i śledzenia obiektów w czasie rzeczywistym w oparciu o analizę map 3D oraz nienadzorowane uczenie cech Kwolek Bogdan 2015-07-15 2018-07-14 Narodowe Centrum Nauki
Opracowanie modelu wydajności aplikacji oraz metod klasteryzacji zadań w aplikacji typu graf zadań. Figiela Kamil 2015-05-15 2015-12-31 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Opracowanie modelu wydajności platformy typu data farming oraz predykcja wydajności eksperymentów typu data farming przy użyciu metod uczenia maszynowego. Orzechowski Michał 2015-05-13 2016-06-30 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kwota zbiorcza dla projektów rozpoczetych w 2015: 1 896 354,40 zł

2014

Temat Kierownik Rozpoczęcie Zakończenie Zleceniodawca
System zarządzania informacjami w transmisji elektronicznej (radio, TV) Kisiel-Dorohinicki Marek 2014-12-23 2017-03-31 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
System gromadzenia i generowania informacji na potrzeby analizy kryminalnej i koordynacji działań w Straży Granicznej Kisiel-Dorohinicki Marek 2014-12-23 2017-12-22 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Off-line'owe badania nośników danych (UAAT) Kisiel-Dorohinicki Marek 2014-12-23 2017-02-22 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Opracowanie systemu koordynacji kontroli "PORTY 24" Dajda Jacek 2014-12-15 2015-04-30 Izba Celna w Gdyni
"PaaSage: platforma oprogramowania wyższej warstwy dla systemów wielochmurowych" Bubak Marian 2014-05-16 2016-12-31 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wieloskalowy model wzrostu nowotworu jako kluczowy element systemu do planowania optymalnej terapii antynowotworowej Dzwinel Witold 2014-04-24 2017-04-23 Narodowe Centrum Nauki
Hybrydowy model systemu wczesnego wykrywania chorób wewnętrznych bazujący na paradygmacie oddziałujących cząstek i systemie wieloagentowym Faber Łukasz 2014-03-21 2017-03-20 Narodowe Centrum Nauki
eVOLUTUS: symulator wieloskalowych procesów ewolucyjnych testowanych na otwornicach. Topa Paweł 2014-03-04 2017-03-03 Narodowe Centrum Nauki
Metodyka do weryfikacji rozwiązań wykorzystujących chmurę obliczeniową, w obszarach: Mobilnym, Hybrydowym oraz przetwarzania Big Data w czasie rzeczywistym Zieliński Krzysztof 2014-02-24 2014-12-31 ACK CYFRONET/SAMSUNG
Interaktywna wizualna analiza tekstu (IVTA): Rozwój nowych metod interaktywnej eksploracji tekstu i wizualizacji dużych zbiorów korpusów tekstowych Dzwinel Witold 2014-02-20 2017-02-19 Narodowe Centrum Nauki
Adaptacyjne algorytmy i technologie dla przetwarzania w systemach zwirtualizowanych oraz budowy aplikacji zorientowanych na usługi z podwyższoną jakością realizacji Zieliński Krzysztof 2014-01-02 2016-12-31 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wzorce wspierające programowanie równoległe dla adaptacyjnych heterogenicznych systemów wielordzeniowych” Byrski Aleksander 2014-01-01 2015-03-31 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kwota zbiorcza dla projektów rozpoczetych w 2014: 7 803 653,99 zł

2013

Temat Kierownik Rozpoczęcie Zakończenie Zleceniodawca
DiSSBy Systemy informacyjno-analityczny wspomagający planowanie działań BOR Kisiel-Dorohinicki Marek 2013-12-23 2016-06-22 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Równoległe strategie adaptacyjne i izogeometryczne do efektywnego dokładnego rozwiązywania trudnych problemów niestacjonarnych. Paszyński Maciej 2013-07-03 2016-07-02 Narodowe Centrum Nauki
Parallel Patterns for Adaptive Heterogeneous Multicore Systems - Enlarged Byrski Aleksander 2013-07-01 2015-03-31 VII Program Ramowy UE Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Badania w zakresie opracowania kompleksowego systemu monitorowania stanu statycznego i dynamicznego ziemnych obwałowań przeciwpowodziowych w trybie ciągłym, z możliwością symulacji zachodzących zmian strukturalnych oraz szacowaniem ryzyka ich uszkodzenia. Zieliński Krzysztof 2013-07-01 2017-06-30 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Platforma do głębokiej analizy tekstów w języku polskim publikowanych w portalach społecznościowych dla aktywnego zarządzania marką oraz oceny i zwiększenia konkurencyjności.” Kisiel-Dorohinicki Marek 2013-07-01 2014-12-31 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
PaaSage-Enlarged Model Based Cloud Platform Upperware Bubak Marian 2013-06-01 2016-09-30 VII Program Ramowy UE Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Opracowanie metodologii testowania i weryfikacji infrastruktury chmury i wielkich danych Zieliński Krzysztof 2013-05-14 2014-12-31 ACK CYFRONET/SAMSUNG
Algorytmiczne aspekty wyborów w parlamentach Piotr Faliszewski 2013-04-22 2016-04-21 Narodowe Centrum Nauki
Solwery hybrydowe o liniowej złożoności obliczeniowej i pamięciowej dla zadań propagacji fal elektromagnetycznych na modelu głowy ludzkiej. Paszyński Maciej 2013-04-11 2016-04-10 Narodowe Centrum Nauki
Wielopoziomowe populacyjne algorytmy rozwiązywania jedno- i wielokryterialnych problemów optymalizacji globalnej. Gajda-Zagórska Ewa 2013-03-19 2017-03-18 Narodowe Centrum Nauki
Problemy skalowalności i adaptacyjności w metodyce typu "Data Farming". Król Dariusz 2013-02-08 2015-02-07 Narodowe Centrum Nauki
Bezplikowa architektura rozproszonych systemów informatycznych dużej skali Kryza Bartosz 2013-02-08 2015-10-07 Narodowe Centrum Nauki
Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA Zieliński Krzysztof 2013-01-07 2013-04-30 Narodowe Centrum Nauki PO IG
Algorytmy i środowiska programowe dla przetwarzania rozproszonego oraz budowy systemów zorientowanych na usługi. Zieliński Krzysztof 2013-01-01 2014-12-31 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kwota zbiorcza dla projektów rozpoczetych w 2013: 7 125 150,50 zł