W latach 2017-2019 podnoszenie kompetencji dydaktycznych pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych Wydziału IET realizowane było w ramach programu POWER (POWR.03.014.00-00-D002/16) w następujących obszarach:

znajomości języka angielskiego,

zarządzania bezpieczeństwem informacji w procesie dydaktycznym,

stosowania innowacyjnych metod dydaktycznych.

Obecnie Wydział IEiT realizuje kolejną edycję programu POWER (POWR.03.05.00-00-z307/17) zaplanowaną na lata 2018-2022, a będącego częścią działań projektu ZPR AGH.  W ramach projektu powstają nowe kierunki i specjalizacje studiów, w tym w języku angielskim. Do prowadzenia części zajęć zapraszani są wykładowcy zagraniczni. Realizowane programy kształcenia dostosowywane są do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych przez wprowadzanie nowych przedmiotów lub modyfikację sposobu realizacji dotychczasowych. Umożliwia się studentom zdobycie kompetencji ułatwiających wejście na rynek pracy przez udział w certyfikowanych szkoleniach zawodowych i językowych, zajęciach warsztatowych kształcących kompetencje zawodowe i społeczne, wspólnych zajęciach z pracodawcami oraz wizytach studyjnych. Zapoznaniu się z rynkiem pracy służą również staże zawodowe. Realizowany jest szereg działań skierowanych do kadry dydaktycznej, w wyniku których pracownicy dydaktyczno-naukowi podnoszą kompetencje dydaktyczne poprzez dedykowane szkolenia oraz staże dydaktyczne, językowe, informatyczne wpływające na poprawę jakości oferowanego kształcenia. Ponadto, odbywają się szkolenia dla pracowników pełniących funkcje administracyjne podnoszące kompetencje z obszaru zarządzania, finansów, prawa, zamówień publicznych oraz szkolenia językowe. Podejmowane są działania prowadzące do unowocześnienia infrastruktury informatycznej.

Dotychczas w Katedrze Informatyki w ramach programu POWER zrealizowano między innymi następujące działania:

1. Dostosowano ofertę kształcenia do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych - zmodyfikowano program kształcenia wprowadzając zmiany w następujących przedmiotach: Teoria współbieżności, Programowanie obiektowe, Technologie obiektowe, Przetwarzanie języka naturalnego, Algorytmy grafowe, Algorytmy geometryczne, Eksploracja danych, Sztuczna inteligencja w systemach informatycznych, Systemy rozproszone, Programowanie w językach Erlang i Elixir.

2. Zaplanowano i częściowo zrealizowano szereg szkoleń mających na celu podniesienie kompetencji językowych studentów, a także kompetencji w zakresie wdrażania i stosowania praktyk zwinnych w projektach oraz doskonalenia pracy w zespołach projektowych.

Już wkrótce więcej informacji w aktualnościach na naszej stronie.

Projekt w liczbach:

Całkowita wartość projektu:      39 187 505,98 PLN

Dofinansowanie:     38 001 895,98 PLN

Kwota dla AGH:    38 001 895,98 PLN

Wkład własny:    1 185 610,00 PLN

Kwota dla Wydziału IET: 1 592 759 PLN

  • 3 lata, 5 miesięcy temu