Kierunek Informatyka na 2 miejscu w Polsce!

29 czerwca został opublikowany Ranking Szkół Wyższych i Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2023. Kierunek Informatyka po raz kolejny znalazł się na podium Rankingu Studiów Technicznych, plasując się na 2 miejscu.

Ranking Kierunków Studiów to uporządkowana informacja o najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich. W rankingu 2023 „Perspektywy” oceniły 74 grupy kierunki studiów w 9. dziedzinach.

Powtarzany rokrocznie wysoki wynik Informatyki potwierdza poziom i jakość kształcenia oraz nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Przy ocenie kierunków brano pod uwagę następujące kryteria: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał akademicki, potencjał dydaktyczny, potencjał naukowy, umiędzynarodowienie  oraz kryteria dodatkowe.

Zachęcamy do rekrutacji na nasze kierunki!

  • 1 rok temu