AGH i Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie wspólnie na rzecz pacjentów

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Uniwersytecki Szpital Dziecięcym w Krakowie zawarły porozumienie o współpracy, które będzie służyć przede wszystkim pacjentom.

Na mocy zawartego porozumienia AGH oraz Szpital będą współpracować w zakresie m.in.:

  • wzajemnego wsparcia w procesie naukowo-dydaktycznym oraz szeroko pojętego kształcenia,
  • partycypacji w inicjatywach dotyczących podnoszenia poziomu jakości udzielanych przez Szpital świadczeń,
  • wsparcia w procesie dążenia do podniesienia poziomu innowacyjności stosowanych lub planowanych do zastosowania rozwiązań technicznych, technologicznych i informatycznych.

Ze strony AGH umowę będzie realizować Instytut Informatyki, który będzie służył wsparciem w obszarze tworzenia, modyfikacji oraz wdrażania rozwiązań informatycznych (m.in. sieciowych, elektronicznego obiegu dokumentów oraz
w zakresie cyberbezpieczeństwa), a także tworzenia dedykowanych rozwiązań z obszaru analityki danych dla potrzeb zwiększania efektywności procesów biznesowych Szpitala. Instytut Informatyki będzie również stanowił wsparcie
w obszarze tworzenia innowacyjnych rozwiązań sprzętowych i programowych dla telemedycyny.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy będzie wsparciem dydaktycznym w obszarze praktyk dla studentów kształcących się w Akademii Górniczo-Hutniczej, udostępni posiadany sprzęt i narzędzia konieczne do wykonywania wspólnych projektów technicznych oraz będzie się dzielił dostępną wiedzą medyczną, niezbędną do opracowywania innowacyjnych rozwiązań.

 

  • 10 miesięcy, 2 tygodnie temu