Przez ostatnie miesiące trwał konkurs Engineer 4 Science 2023. To lokalny konkurs prac inżynierskich oraz licencjackich organizowany na wiodących wydziałach najlepszych uczelni z całej Polski. Konkurs wyłania najlepszych z najlepszych bowiem samo zgłoszenie się do niego wymaga od Absolwentów średniej z ocen minimum 4.5 lub obecności w gronie 15 najlepszych prac na Wydziale i kierunku studiów.

Uczestnicy konkurowali z przedstawicielami dziedzin takich jak: automatyka, bioinformatyka, cyberbezpieczeństwo, elektromobilność, elektrotechnika, elektronika, fizyka techniczna, geoinformatyka, informatyka, inżynieria biomedyczna, inżynieria i analiza danych, robotyka, sztuczna inteligencja, telekomunikacja, teledetekcja i geonauka, uczenie maszynowe i pokrewnych z 22 Uczelni Wyższych z Polski.

Z ogromną radością informujemy o sukcesie studentów naszego Wydziału.

NAJLEPSZA PRACA

„Aplikacja demonstrująca działanie modeli odpowiadających na pytania” autorstwa inż. Mykoli Haltiuka, inż. Piotra Zawiślana, inż. Jana Rajczyka oraz inż. Karola Szustakowskiego, którzy aktualnie studiują na kierunku Informatyka-Data Science (studia II stopnia). Promotorem pracy był Pan dr inż. Aleksander Smywiński-Pohl z Instytutu Informatyki.

Głównym celem powstałej aplikacji jest możliwość zadawania przez użytkownika pytań dotyczących interesujących go dziedzin oraz uzyskiwania odpowiedzi na nie na podstawie wybranego modelu uczenia maszynowego. Taki opis może sugerować, że nasza aplikacja jest bardzo zbliżona w działaniu do bijącego rekordy popularności ChatGPT, jednak warto zwrócić uwagę na dwie kwestie istotnie różniące ją od tego znanego rozwiązania. Pierwszą jest fakt, że w naszym systemie użytkownik sam może dostarczyć dokumenty na podstawie, których chce otrzymać odpowiedź. Po drugie w aplikacji istnieje możliwość wyboru modelu uczenia maszynowego, który będzie przewidywał odpowiedzi. W połączeniu z możliwością ewaluacji wyników daje to świetne narzędzie do porównywania między sobą działania poszczególnych modeli i wybrania najbardziej nam odpowiadającego. Dzięki zastosowaniu takiej architektury osiągnęliśmy efektywny system, który umożliwia zadawanie pytań i generowanie odpowiedzi, jednocześnie dbając o prywatność i bezpieczeństwo danych.

Fot. Passage segmentation – algorytm opracowany przez zespół do podziału długich tekstów na fragmenty obsługiwane przez Retriever’a

WYRÓŻNIENIE I STOPNIA

„Implementation of a Machine Learning Algorithm for Data Rate Selection in IEEE 802.11ax Networks” autorstwa: inż. Wojciecha Ciężobki i inż. Maksymiliana Wojnara aktualnie studentów Informatyki-Data Science (studia II stopnia). Promotorem pracy był dr hab. inż. Szymon Szott, prof. AGH z Instytutu Telekomunikacji.

Nasza praca ma dwa główne cele – pierwszym z nich jest opracowanie oraz ewaluacja algorytmów uczenia maszynowego w sieciach Wi-Fi, natomiast drugim jest stworzenie nowoczesnego oprogramowania wspierającego łatwą implementację. Nasza biblioteka (Reinforced-lib) została zaprojektowana dla badaczy sieci bezprzewodowych, aby ułatwić prowadzenie badań, poprzez łatwą integrację algorytmów uczenia ze wzmocnieniem.

Jako serce naszej biblioteki wykorzystaliśmy framework JAX – środowisko do obliczeń numerycznych i automatycznego różniczkowania stworzony przez zespół Google Research. W naszej pracy przedstawiliśmy użyteczność biblioteki, poprzez opracowanie z jej pomocą manadżerów zarządzania szybkością transmisji w protokole IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6). Adaptacyjne dostosowanie szybkości transmisji do warunków kanału jest kluczowe, aby zapewnić wysoką przepustowość sieci, co sprawia, że temat ten jest często poruszany w literaturze naukowej, niejednokrotnie związanej z wykorzystaniem technik uczenia ze wzmocnieniem.”

Fot. Wysokopoziomowy schemat działania naszej biblioteki we współpracy ze środowiskiem symulacyjnym

WYRÓŻNIENIE OD PARTNERÓW BIZNESOWYCH

„Realizacja procesora dydaktycznego w technologii FPGA” autorstwa inż. Jakuba Zimnola, studenta studiów II stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Promotorem pracy był Pan dr hab. inż. Paweł Russek, prof. AGH z Instytutu Elektroniki.

Projekt dotyczył realizacji mikrokontrolera w układzie FPGA. Głównym założeniem była zgodność listy instrukcji tego procesora z rodziną popularnych układów 8 bitowych z rodziny AVR. Podstawowym celem pracy było przygotowanie rozwiązania o możliwie największych walorach dydaktycznych, a zatem opis architektury przygotowanego procesora jest zrealizowany z naciskiem na jego przejrzystość i zrozumiałość dla studentów realizujących kurs techniki mikroprocesorowej. Cel ten został osiągnięty i w przeciwieństwie do dostępnych rozwiązań komercyjnych przygotowany procesor odznacza prostota i przejrzystość. Nie oznacza to, że projekt nie ma walorów praktycznych. Jest to w pełni działający procesor, który można programować przy pomocy dostępnych popularnych narzędzi. Rozwiązania procesorów w FPGA wpisują się w obowiązujący obecnie trend budowy  kompletnych systemów wbudowanych w oparciu o uniwersalną technologię rekonfigurowalną. Rodzina AVR była i jest bardzo popularna w przemyśle jako układy mikrokontrolerów dyskretnych, a zatem ich odpowiedniki dla FPGA są przez przemysł bardzo poszukiwane. Kody opracowanego rozwiązania są dostępne w publicznym repozytorium.

Fot. Główny schemat blokowy procesora Soutys8

Konkurs organizowany jest przez 4 Science Institute Sp. z o.o.

Patroni Konkursu: Polska Sekcja IEEE (PS IEEE), GovTech Polska, CERN, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Sieć Badawcza Łukasiewicz–Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP (Łukasiewicz PIAP), Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) oraz Stowarzyszenie Absolwentów Elektroniki na Politechnice Warszawskiej @ELKApw.

Patroni medialni: Polskie Radio Program III, Radio Gdańsk.

Partnerzy Biznesowi: Intel, Samsung.

Partner Technologiczny Konkursu: Billon Sp. z o.o.

Koordynatorem Konkursu ze strony Wydziału jest Pan dr inż. Sławomir Zieliński z Instytutu Informatyki.

Uroczysta gala wręczenia nagród będzie miała miejsce w październiku 2023 r.

Udział w konkursie Engineer 4 Science to z pewnością cenne doświadczenie, promocja projektu i perspektywy wdrożenia go na rynku. Dyplom sygnowany przez Patronów Konkursu jest rozpoznawalny i szanowany zarówno w środowisku naukowym, jak i wśród pracodawców.

Wszystkim Laureatom oraz ich Promotorom serdecznie gratulujemy!

  • 1 rok, 1 miesiąc temu