Jakość kształcenia

W Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2019 Informatyka na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji uplasowała się na I miejscu: http://www.engineering.perspektywy.pl/2019/ranking/informatyka. W zestawieniu oceniono ponadto 68 kierunków studiów, w tym aż 21 kierunków technicznych.

Informatyka na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji zajęła II miejsce w Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018. Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018 to uporządkowana informacja o 21 najpopularniejszych kierunkach studiów inżynierskich prowadzonych w polskich uczelniach akademickich – publicznych i niepublicznych. Przy ocenie kierunków brano pod uwagę następujące kryteria: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał akademicki, efektywność naukowa, potencjał dydaktyczny oraz innowacyjność.

W 16-tej edycji Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2015” Akademia Górniczo-Hutnicza ponownie znalazła się w ścisłej czołówce rankingu, zajmując wysokie, VI miejsce w zestawieniu ogólnym oraz III miejsce wśród uczelni technicznych. Po raz trzeci z rzędu AGH zajęła  I miejsce w kształceniu specjalistów na kierunkach IT.

W 15-tej jubileuszowej edycji Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2014” Akademia Górniczo-Hutnicza znalazła się w ścisłej czołówce rankingu, zajmując wysokie, VI miejsce w zestawieniu ogólnym oraz III miejsce wśród uczelni technicznych. Ponadto AGH zajęła I miejsce w kształceniu specjalistów na kierunkach IT.
Ranking „Perspektyw” uznawany jest za najważniejsze polskie zestawienie uczelni. 15-ta edycja rankingu objęła łącznie 195 szkół wyższych, w tym: 88 uczelni akademickich, 80 uczelni magisterskich niepublicznych oraz 27 państwowych wyższych szkół zawodowych.

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) jest pierwszą, niezależną instytucją działającą w ramach polskiego systemu szkolnictwa wyższego na rzecz doskonalenia jakości kształcenia we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych tworzących ten system, uprawnioną do dokonywania oceny spełniania warunków do prowadzenia kształcenia oraz oceny jego jakości na studiach I i II stopnia. Ocena wyróżniająca jest nadana jednostkom wyróżniającym się wysokim poziomem i wzorową organizacją prowadzonej działalności dydaktycznej i naukowej, dobrą bazą materialną, zakresem i charakterem współpracy międzynarodowej, wybitną kadrą o uznaniu krajowym i międzynarodowym oraz oferującym studentom udział w studiach i programach międzynarodowych, a także stwarzającym warunki do rozwoju ich aktywności naukowej.