Prodziekan

Prodziekan ds. Kształcenia dr inż. Marek Gajęcki

Poniedziałek:  9.00-11.00 (dyżur telefoniczny 123283393)

Środa             11.00-11.45    D17 pok. 1.23

Czwartek:        9.00-11.00 (dyżur telefoniczny 123283393)