dr inż. Długopolski Jacek

Stanowisko: adiunkt


Dr inż. Jacek Długopolski jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Informatyki AGH na Wydziale EAIiE na stanowisku adiunkta. Jego główne zainteresowania naukowe dotyczą:

  • sprzętowych implementacji algorytmów sterowania i kontroli urządzeń oraz sprzętowych implementacji algorytmów przetwarzania danych, realizowanych na platformach programowalnych układów scalonych FPGA w językach opisu sprzętu typu HDL (m.in. : VHDL),
  • projektowania i budowy urządzeń elektronicznych opartych na programowalnych układach FPGA oraz na mikrokontrolerach i mikroprocesorach jednoukładowych,
  • niskopoziomowego programowania mikrokomputerów i mikrokontrolerów w językach asemblera,
  • wykorzystania nowoczesnych cyfrowych czujników elektronicznych i elementów wykonawczych do tworzenia "inteligentnych" systemów monitorowania i sterowania otoczeniem.

Kontakt


+48 12 328 33 23

dlugopol[a]agh.edu.pl

D-17; 3.8