Laboratorium Układów Techniki Cyfrowej oraz Sprzętowego Przetwarzania Informacji

 | Wprowadzenie

W laboratorium odbywają się zajęcia, w których szczególnie istotne jest, w jaki sposób działają oraz jak tworzy się oprogramowanie dla urządzeń wyposażonych w mikroprocesory, mikrokontrolery i komputery o bardzo różnych formatach. 

Wiedza i umiejętności, które zdobywa się w laboratorium 3.24 mają służyć lepszej świadomości działania oraz sposobów tworzenia oprogramowania dla komputerów w najrozmaitszych postaciach. Osoby uczestniczące w zajęciach zajmują się tutaj badaniem działania i tworzeniem oprogramowania zarówno dla urządzeń specjalistycznych, jak i takich, którymi współcześnie często posługujemy się na co dzień - od wyposażenia inteligentnych budynków, przez smartfony, aż po powszechne elektroniczne urządzenia domowe i gadżety ułatwiające codzienne życie. Osoby uczestniczące w zajęciach w laboratorium 3.24 mogą nauczyć się w praktyce między innymi, jak zapewnić komunikację urządzeń z Internetem, jak przetwarzać dane z dołączonych czujników lub kamer, lub jak generować ciekawe efekty wizualne lub dźwiękowe, także w oparciu o zaawansowane algorytmy. 

 | Laboratorium

W sali 3.24 prowadzimy zajęcia laboratoryjne i projektowe w ramach następujących kursów: 

- Technika mikroprocesorowa, 

- Technika cyfrowa, 

- Sprzętowe aspekty cyberbezpieczeństwa, 

- Systemy wbudowane, 

- Zaawansowane systemy cyfrowe, 

- “Maker - kreatywna konstrukcja i programowanie elektronicznych gadżetów”. 

 

Osoby opiekujące się laboratorium 3.24 starają się stale dbać o to, aby było ono wyposażone w jak najciekawszy sprzęt, który pozwala na prowadzenie wartościowych merytorycznie ale jednocześnie kreatywnych ćwiczeń i projektów. Tematyka realizowanych zadań jest także stale aktualizowana, a tematy są dostosowywane do najnowszych trendów w szeroko pojętej informatyce. Osobom uczestniczącym w zajęciach udostępniany jest sprzęt specjalistyczny o ugruntowanej pozycji w przemyśle i zastosowaniach profesjonalnych, jak np. platformy i narzędzia STM32. Osoby uczestniczące w zajęciach są też zachęcane do używania platform sprzętowych i narzędzi również o charakterze nowatorskim, eksperymentalnym i twórczym jak np. uznawane na świecie platformy i technologie związane z Arduino oraz Raspberry Pi. Takie platformy mają szczególne walory edukacyjne oraz są powszechnie wykorzystywane do prowadzenia badań naukowych i eksperymentów. 

 | Szczegóły wyposażenia

Aby zapewnić możliwość jeszcze skuteczniejszego rozwijania nowatorskich i kreatywnych projektów, laboratorium 3.24 zostało wyposażone w drukarki 3D na których osoby uczestniczące w kursach mogą tworzyć własne prototypy elementów mechanicznych tworzonych urządzeń. W laboratorium znajduje się także komplet edukacyjnych zestawów Elvis II firmy National Instruments. Do dyspozycji studentów są także uniwersalne podwozia do budowy robotów mobilnych między innymi Magician Chassis oraz szereg narzędzi, m.in. multimetry i przyrządy do obserwacji sygnałów, w tym tradycyjne oscyloskopy lub nowoczesne analiztory stanów logicznych, w tym Analog Discovery. 

Uczestnicy kursów odbywających się w laboratorium wykonują w praktyce ćwiczenia i projekty przy zastosowaniu technologii sprzętowych i programowych, których znajomość jest współcześnie wysoko ceniona w przemyśle: 

- Platformy sprzętowe STM32, dedykowane do nich narzędzia STM32 Cube IDE, Cube MX, a także VSCode z PlatformIO, 

- ESP32, 

- FPGA produkcji AMD (wcześniej Xilinx) oraz Intel (wcześniej Altera), 

- Raspberry Pi: 3B, 3B+, 4B, a także Raspberry Pi Zero i Pico (różne modele), 

- Platformy sprzętowe i framework Arduino (natywnie oraz w VSCode) 

- Python: MicroPython, Circuit Python 

- W trakcie zajęć osoby uczestniczące w kursach tworzą oprogramowanie, konfiguracje i projekty przy pomocy bardzo zróżnicowanych narzędzi: nie tylko tradycyjnych języków programowania jak C i C++, ale także przy pomocy narzędzi graficznych, w językach wysokiego poziomu jak Python i również w językach opisu sprzętu (HDL). 

- Druk 3D i zajęcia kreatywne: drukarka Prusa I3 MK3S oraz oprogramowanie FreeCAD 

| W razie pytań

Napisz do nas!

  informatyka@agh.edu.pl