Agentowe systemy obliczeniowe

Agentowe systemy obliczeniowe

Tematyka pracy obejmuje tworzenie nowych metod obliczeniowych, w szczególności metaheurystyk wykorzystujących inspiracje naturalne i społeczne (np. systemy ewolucyjne, agentowe i ich hybrydy). Tworzone metody porównywane są pod względem skuteczności i efektywności z metodami referencyjnymi. Oprócz projektowania algorytmów, duży nacisk jest kładziony również na tworzenie dedykowanych platform obliczeniowych, pozwalających na efektywne wykorzystanie dostępnej heterogenicznej lub homogenicznej infrastruktury sprzętowej. Bardzo często badania są realizowane w oparciu o zasoby ACK Cyfronet AGH.

Keywords: systemy ewolucyjne, agentowe, projektowanie algorytmów, platformy obliczeniowe

Najważniejsze publikacje związane z obszarem badań:

Byrski A., Kisiel-Dorohinicki M., Evolutionary Multi-Agent Systems : from inspirations to applications, Springer International Publishing AG 2017, vol. 680, s. 197–210.

Byrski A., Dreżewski R., Siwik L., Kisiel-Dorohinicki M., Evolutionary multi-agent systems, The Knowledge Engineering Review, 2015 vol. 30, s. 171–186.

Dreżewski R., Siwik L., A review of agent-based co-evolutionary algorithms for multi-objective optimization, Springer-Verlag 2010, vol. 7, s. 177–209.

Dreżewski R., Obrocki K., Siwik L., Agent-based co-operative co-evolutionary algorithms for multi-objective portfolio optimization, Springer-Verlag 2010, vol. 293, s. 63-84.

Korczyński W., Byrski A., Kisiel-Dorohinicki M., Buffered local search for efficient memetic agent-based continuous optimization,  Journal of Computational Science 2017, vol. 20, s. 112–117.

Krzywicki D., Faber Ł., Byrski A., Kisiel-Dorohinicki M., Computing agents for decision support systems, Future Generation Computer Systems, 2014 vol. 37, s. 390–400.

Kontakt: Marek Kisiel-Dorohinicki, Rafał Dreżewski, Leszek Siwik, Aleksander Byrski

E-mail:  doroh@agh.edu.pl, drezew@agh.edu.pl, siwik@agh.edu.pl, olekb@agh.edu.pl

Zespół badawczy: IISG

Kierownik Zespołu:

Strona www zespołu: www.iisg.agh.edu.pl/