Algorytmy behawioralne, planowania i zarządzania dla grup robotów

Algorytmy behawioralne dla robotów działających w grupie oraz algorytmy planowania i zarządzania dla grup robotów

Badania prowadzone są z wykorzystaniem grup robotów kołowych. Laboratorium Robotów Mobilnych dysponuje ponad dwudziestoma robotami kołowymi o różnych możliwościach, co stanowi dobrą platformę to testowania i weryfikowania tworzonych rozwiązań. Roboty zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający ich programowanie w językach wysokiego poziomu, dzięki czemu weryfikacja nowych rozwiązań może być wykonywana bez zbędnych opóźnień.

Prace badawcze nad grupami robotów mobilnych skupiają się na dwóch aspektach:

algorytmy behawioralne dla robotów działających w grupie,

algorytmy planowania i zarządzania dla grup robotów.

Opracowane algorytmy behawioralne pozwalają na unikanie kolizji bez jawnej komunikacji między robotami. Dodatkowo prosty, w pełni autonomiczny algorytm pozwala na rozwiązywanie złożonych problemów koordynacji, takich jak zakleszczenia w przejściach czy mijanie się grup robotów. Opracowane w Laboratorium algorytmy dają lepsze efekty niż rozwiązania podobnych problemów publikowane obecnie w literaturze światowej.

Problemy planowania dla grup są w Katedrze Informatyki badane od wielu lat. Planowanie dla grup robotów jest jednym z przypadków użycia metod abstrakcyjnych, które przy pomocy Laboratorium można przebadać w rzeczywistości. Opracowywane metody dają bardzo dobre wyniki i są ciągle rozwijane.

Keywords: algorytmy behawioralne, algorytmy planowania, algorytmy zarządzania

Kontakt: Wojciech Turek

E-mail: wojciech.turek@agh.edu.pl

Zespół badawczy: IISG

Kierownik Zespołu:

Strona www zespołu: www.iisg.agh.edu.pl/