Analiza mediów społecznościowych

Analiza mediów społecznościowych

Media społecznościowe mają istotne i wciąż rosnące znaczenie we współczesnym społeczeństwie, oddziaływując na różne obszary działalności człowieka, w tym na edukację, politykę, działalność biznesową, czy też sposób spędzania wolnego czasu.  Można do nich zaliczyć takie popularne portale jak: Facebook, Twitter, czy też serwisy blogowe.  Są one cennym źródłem informacji o zachowaniach użytkowników i całych społeczności.

W naszych badaniach do analizy informacji w mediach społecznościowych wykorzystujemy metody takie jak: analiza sieci społecznych i złożonych, eksploracja danych, uczenie maszynowe oraz wybrane metody sztucznej inteligencji. W szczególności zajmujemy się identyfikacją znaczących użytkowników, związków między użytkownikami, tworzących się grup i ich zmienności w czasie oraz przewidywania przyszłych zachowań użytkowników, grup jak i całego portalu.  Analizy te są rozszerzane o analizę tekstu, tematyki i sentymentu. Interesują nas także zagadnienia związane z propagacją informacji oraz identyfikacją wzorców zachowań użytkowników.

Keywords: sieci społeczne, sieci złożone, eksploracja danych, uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja, media społecznościowe

Kontakt: Jarosław Koźlak, Anna Zygmunt

E-mail:  kozlak@agh.edu.pl, azygmunt@agh.edu.pl

Zespół badawczy: IISG

Kierownik Zespołu:

Strona www zespołu: www.iisg.agh.edu.pl/