Internet Rzeczy

Internet Rzeczy

Prowadzone są badania związane z:

rozproszonymi systemami obliczeniowymi edge computing i fog computing opierającymi swoje działanie na heterogenicznych platformach sprzętowych, również o ograniczonych zasobach sprzętowych,

projektowaniem i organizacją systemów IoT,

prototypowaniem i programowaniem nowoczesnych platform sprzętowych dla urządzeń Internetu Rzeczy, systemów wbudowanych i inteligentnych systemów telemetrycznych,

zagadnieniami komunikacyjnymi dla tych platform,

zarządzaniem działaniem tego typu urządzeń – prowadzone są prace dotyczące zdalnej oraz automatycznej konfiguracji platform IoT, a także zdalnego zarządzania oprogramowaniem i konfiguracją urządzeń programowalnych,

zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą energooszczędnością i zarządzaniem energią w systemach wbudowanych, telemetrycznych i IoT.

keywords: IoT, fog computing, edge computing, wireless sensor networks, embedded systems

Najważniejsze projekty związane z obszarem badań:

ISMOP http://ismop.edu.pl/

FogDevices

Kontakt: Robert Brzoza-Woch, Tomasz Szydło

 E-mail: robert.brzoza@agh.edu.pl, tomasz.szydlo@agh.edu.pl

Zespół badawczy: DSRG

Kierownik Zespołu: Prof. Krzysztof Zieliński

Strona www zespołu: www.ki.agh.edu.pl/zespoly-badawcze/dsrg