Obliczenia Rozproszone

Obliczenia Rozproszone

Zainteresowania naukowe dotyczą rozwoju metod, technik i środowisk programowania rozproszonego, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk klastrowych, gridowych i chmurowych w odniesieniu do złożonej problematyki obliczeń naukowych wielkiej skali złożoności e-Science. Zakres obejmuje aplikacje typu przepływ pracy, aplikacje komponentowe i nakierowane na usługi oraz  sterowane zdarzeniowo. Rozwijane są algorytmy i obliczenia wieloskalowe, wykorzystujące zróżnicowane środowiska w trybie multiprogramming-model, a także zarządzanie zasobami, szeregowanie zadań i optymalizacja. Ostatnio rozwijaną tematyką są obliczenia typu quantum computing.

Keywords: środowiska gridowe, obliczenia w chmurze, quantum computing

Kontakt: dr inż. Marian Bubak BPP AGH

E-mail: bubak@agh.edu.pl

Zespół badawczy: CSG

Kierownik Zespołu: prof. dr hab. inż. Jacek Kitowski BPP AGH

Strona www zespołu: www.icsr.agh.edu.pl