Przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów oraz uczenie maszynowe

Przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów oraz uczenie maszynowe

Badania naukowe realizowane są w obszarze widzenia komputerowego, przetwarzania i rozpoznawania obrazów oraz uczenia maszynowego. Zasadnicza część badań dotyczy detekcji i śledzenia obiektów na sekwencjach obrazów cyfrowych, rozpoznawania akcji i zachowań ludzi, śledzenia i analizy ruchu 3D w oparciu o dane wielomodalne, komunikacji człowiek maszyna, projektowania i uczenia głębokich sieci neuronowych, analizy i rozpoznawania obrazów histopatologicznych.

Keywords: przetwarzanie obrazów, uczenie maszynowe, sieci neuronowe

Kontakt: prof. dr hab. inż. Bogdan Kwolek BPP AGH

E-mail: bkw@agh.edu.pl

Zespół badawczy: DSRG

Kierownik Zespołu: prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński BPP AGH

Strona www zespołu: www.ki.agh.edu.pl/zespoly-badawcze/dsrg