Systemy Archiwizacji i Dostępu do Danych

Systemy Archiwizacji i Dostępu do Danych

Badania związane są z opracowaniem metod efektywnego, transparentnego dostępu do heterogenicznych danych dużej objętości przechowywanych w rozproszonych geograficznie systemach pamięci masowej. Wykorzystywany jest paradygmat  „anytime/anyplace”, w dwóch wariantach: organizacji stanowiących federację oraz organizacji niesfederalizowanych. Opracowywany wielowarstwowy model systemu zakłada efektywne operacje na metadanych opisujących kontekst wykorzystania danych z uwzględnieniem ich bezpieczeństwa i zaufania pomiędzy ich dostawcami, jak również typ danych, lokalizacje i preferencje użytkownika. Efektywny dostęp do dużych zbiorów danych może wspierać badania w zakresie systemów złożonych, w których wykorzystuje się wieloparametryczne modele komputerowe. Dla ich optymalizacji wykorzystuje się badania parametryczne w postaci metodologii „Data Farming”. Tematyka pozostaje w ścisłej zależności z współczesnymi tendencjami w zakresie „Big Data” i „Data Science”.

keywords: systemy archiwizacji, big data, data science

Kontakt: Prof. Jacek Kitowski 

E-mail: kito@agh.edu.pl

Zespół badawczy: CSG

Strona www zespołu: www.icsr.agh.edu.pl