Zespół Efektywnych i Skutecznych Metaheurystyk i Symulacji

Początek działania zespołu można datować na 2013 rok. Zespół zajmuje się opracowaniem nowatorskich algorytmów obliczeniowych (w szczególności metaheurystyk w tym agentowych) oraz symulacji (bazujących na wykorzystaniu automatów komórkowych oraz algorytmów symulacji agentowe) biorąc pod uwagę nie tylko ich skuteczność ale i efektywność, w szczególności rozumianą jako np. możliwość wysokiej skalowalności na superkomputerach. Pracownicy często sięgają po nietuzinkowe technologie (np. języki funkcyjne, model aktorowy) i wspomagają swoje badania naukowe wykorzystując infrastrukturę ACK Cyfronet AGH. Zespół jest otwarty na współpracę krajową i międzynarodową, także bardzo chętnie włącza do swoich prac zainteresowanych studentów i doktorantów.

Doktoranci:
mgr inż. Krzysztof Odrzywołek
mgr inż. Grażyna Starzec

Osoby doktoryzowane w ramach prac zespołu:
dr inż. Szymon Szomiński (2019)
dr inż. Bogdan Gliwa (2017)
dr inż. Wojciech Korczyński (2017)

Wybrane publikacje zespołu:

Desynchronization in distributed Ant Colony Optimization in HPC environment / Mateusz STARZEC, Grażyna STARZEC, Aleksander BYRSKI, Wojciech TUREK, Kamil PIĘTAK // Future Generation Computer Systems ; ISSN 0167-739X. — 2020 vol. 109, s. 125–133

Distributed ant colony optimization based on actor model / Mateusz STARZEC, Grażyna STARZEC, Aleksander BYRSKI, Wojciech TUREK // Parallel Computing ; ISSN 0167-8191. — 2019 vol. 90 art. no. 102573, s. 1–9.

Fine tuning of agent-based evolutionary computing / Michał Mizera, Paweł Nowotarski, Aleksander BYRSKI, Marek KISIEL-DOROHINICKI // Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research ; ISSN 2083-2567. — 2019 vol. 9 no. 2, s. 81–97.

Flexible asynchronous simulation of iterated prisoner’s dilemma based on actor model / Grażyna SKIBA, Mateusz STARZEC, Aleksander BYRSKI, Katarzyna RYCERZ, Marek KISIEL-DOROHINICKI, Wojciech TUREK, Daniel KRZYWICKI, Tom Lenaerts, Juan C. Burguillo // Simulation Modelling Practice and Theory : International Journal of the Federation of European Simulation Societies ; ISSN 1569-190X. — 2018 vol. 83, s. 75–92.

High-performance computing framework with desynchronized information propagation for large-scale simulations / Jakub Bujas, Dawid Dworak, Wojciech TUREK, Aleksander BYRSKI // Journal of Computational Science ; ISSN 1877-7503. — 2019 vol. 32, s. 70–86.

Leveraging rapid simulation and analysis of large urban road systems on HPC / Wojciech TUREK, Leszek SIWIK, Aleksander BYRSKI // Transportation Research. Part C, Emerging Technologies ; ISSN 0968-090X. — 2018 vol. 87, s. 46–57

Socio-cognitively inspired ant colony optimization / Aleksander BYRSKI, Ewelina Świderska, Jakub Łasisz, Marek KISIEL-DOROHINICKI, Tom Lenaerts, Dana Samson, Bipin Indurkhya, Ann Nowé // Journal of Computational Science ; ISSN 1877-7503. — 2017 vol. 21, s. 397–406

Socio-cognitive metaheuristic computing / Aleksander BYRSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — 154 [1] s.. — Bibliogr. s. 133–155, Abstr., Streszcz.. — ISBN: 978-83-66016-42-2

Wybrane realizowane projekty:

2020-2024 - Preludium BIS funded by NCN.

2020-2023 Action COST CERCIRAS - AGH as secondary proposer.

2019-2020 PharmOPTIM.pl center of optimization and individualization of pharmacotherapy, concept and pilot implementation. Project funded by Polish Ministry of Science and Higher Education.

2019-2023 Digital Innovation HUB, National Agency for Enterprises Development (PARP).

2019-2023 Center of the Computer Science Mastery, Project Centre Digital Poland.

2016-2019 Development project under auspices of EU Funds and Polish Ministry of Digitization: European technological legacy - dissemination of historical and contemporary technical science publications in an innovative IT system, AGH University of Science and Technology 2016, AGH coordinator.

2015 Scientific grant funded by Czestochowa University of Technology MICLAB: Exceeding standard scalability possibilities of Erlang technology: from multi-core to many-core systems.

2015-2017 Polish-Belgian joint research project for years 2015-2017, under the agreement on scientific cooperation between the Polish Academy of Sciences and the Wallonia-Brussels Federation of Belgium: ,,Modeling the emergence of social inequality in multi-agent systems''.

2013-2015 Research project No. FP7 288570 ,,ParaPhrase - Parallel Patterns for Adaptive Heterogeneous Multicore Systems'', principal investigator of the Enlarged Project - AGH.

Lider zespołu: Prof. dr hab. inż. Aleksander Byrski BPP AGH
Kontakt: olekb@agh.edu.pl

Członkowie zespołu:

dr hab. inż. Wojciech Turek, prof. AGH BPP AGH
dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki, prof. AGH BPP AGH
dr inż. Kamil Piętak BPP AGH
dr inż. Roman Dębski BPP AGH
dr inż. Łukasz Faber BPP AGH
dr inż. Jacek Dajda BPP AGH