Zespół Skalowalnych Symulacji Grup Bytów Autonomicznych

Zespół zajmuje się analizowaniem procesów współistnienia grup autonomicznych bytów mobilnych, które współdzielą̨ środowisko i nawzajem wpływają̨ na swoje zachowanie. Kluczowymi cechami rozważanych systemów tej klasy jest złożoność (duża liczba bytów, szczegółowość modeli poszczególnych bytów, rozmiar środowiska) oraz niepewność́ działania spowodowana autonomią i nieprzewidywalnością̨ bytów. Przykładami tej klasy systemów są grupy bytów biologicznych i społecznych (np. populacje otwornic, grupy pieszych czy pojazdów w ruchu miejskim).
Zespół zajmuje się tworzeniem nowych metod modelowania, które są odpowiednie dla tej klasy systemów. Bardzo ważnym aspektem badań zespołu jest skalowalność rozwiązań, dlatego też w sposób intensywny wykorzystujemy infrastrukturę HPC dostępną w ACK Cyfronet AGH. Zespół często wykorzystuje w swych pracach technologie związane z funkcyjnym paradygmatem programowania.

Wybrane publikacje zespołu:

Erlang-based desynchronized urban traffic simulation for high-performance computing systems / Wojciech TUREK // Future Generation Computer Systems ; ISSN 0167-739X. — 2018 vol. 79 pt. 2, s. 645–652.

High-performance computing framework with desynchronized information propagation for large-scale simulations / Jakub Bujas, Dawid Dworak, Wojciech TUREK, Aleksander BYRSKI // Journal of Computational Science ; ISSN 1877-7503. — 2019 vol. 32, s. 70–86.

Large-scale urban traffic simulation with Scala and high-performance computing system / Michał Janczykowski, Wojciech TUREK, Maciej MALAWSKI, Aleksander BYRSKI // Journal of Computational Science ; ISSN 1877-7503. — 2019 vol. 35, s. 91–101.

Leveraging rapid simulation and analysis of large urban road systems on HPC / Wojciech TUREK, Leszek SIWIK, Aleksander BYRSKI // Transportation Research. Part C, Emerging Technologies ; ISSN 0968-090X. — 2018 vol. 87, s. 46–57.

Desynchronization in distributed Ant Colony Optimization in HPC environment / Mateusz STARZEC, Grażyna STARZEC, Aleksander BYRSKI, Wojciech TUREK, Kamil PIĘTAK // Future Generation Computer Systems ; ISSN 0167-739X. — 2020 vol. 109, s. 125–133.

Distributed ant colony optimization based on actor model / Mateusz STARZEC, Grażyna STARZEC, Aleksander BYRSKI, Wojciech TUREK // Parallel Computing ; ISSN 0167-8191. — 2019 vol. 90 art. no. 102573, s. 1–9.

Distributed ant system for difficult transport problems / Mateusz STARZEC, Grażyna STARZEC, Aleksander BYRSKI, Wojciech TUREK, Marek KISIEL-DOROHINICKI // Journal of Intelligent & Fuzzy Systems ; ISSN 1064-1246.

Wybrane projekty realizowane przez zespół:

2020-2024 - Super-skalowalna symulacja ruchu miejskiego; Projekt w konkursie Preludium BIS, NCN.

2019-2020 - PharmOPTIM.pl center of optimization and individualization of pharmacotherapy, concept and pilot implementation; Projekt finansowany przez MNiSW.

2019-2023 - Center of the Computer Science Mastery; Program Operacyjny Polska Cyfrowa.

2017-2020 - System active-safety dla pojazdów samochodowych w oparciu o indywidualny model kierowcy; Projekt w konkursie TANGO2, NCBR.

2016-2019 - European technological legacy - dissemination of historical and contemporary technical science publications in an innovative IT system; Projekt finansowany ze środków UE oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

Lider zespołu:
dr hab. inż. Wojciech Turek, prof. AGH BPP AGH
Kontakt: wojciech.turek@agh.edu.pl

Członkowie zespołu:
prof. dr hab. inż. Aleksander Byrski BPP AGH
dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki, prof. AGH BPP AGH
dr inż. Kamil Piętak BPP AGH
dr hab. inż. Marcin Kurdziel BPP AGH
dr inż. Wojciech Frącz BPP AGH