Przetwarzanie i analiza danych masowych w odniesieniu do przestępstw gospodarczych

O projekcie

    Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie platformy analitycznej wspierającej proces przetwarzania i analizy danych w odniesieniu do przestępstw gospodarczych

    Opis

Głównym problemem badawczym postawionym w ramach projektu jest zaprojektowanie i realizacja odpowiedniego modelu danych wraz z dedykowaną warstwą ich persystencji, która pozwoli na elastyczność w zakresie integracji danych o bardzo zróżnicowanej strukturze semantycznej i syntaktycznej przy jednoczesnym założeniu znacznej skalowalności w celu umożliwienia obsługi dużych woluminów danych. Opracowana platforma będzie wspierała proces analizy w sposób kompleksowy: począwszy od ładowania i czyszczenia danych z zewnętrznych źródeł, poprzez ich integrację i unifikację, a następnie efektywne przeszukiwanie, analizę, kojarzenie, wizualizację i ekstrakcję do zewnętrznych formatów dla potrzeb archiwizacji lub dalszej analizy. Istotną innowacją platformy będzie również możliwość współpracy i wymiany informacji pomiędzy jej użytkownikami.

   Źródło finansowania

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

   Uczestnicy

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (lider konsorcjum)
Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego
E-nform Sp. z o.o.

   Okres realizacji

17.12.2018 - 16.06.2022

  Wartość

7 886 453 zł (z VAT)

Kierownik projektu: dr inż. Jacek Dajda

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu na rzecz obronności i bezpieczeństwa