Z przyjemnością informujemy, że Informatyka na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji zajęła II miejsce w Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018. Ranking adresowany jest do precyzyjnie wybranej grupy odbiorców, którymi są ambitni kandydaci na studia techniczne, zainteresowani uzyskaniem tytułu inżyniera i magistra inżyniera na najbardziej renomowanych wydziałach polskich uczelni technicznych.

Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018 to uporządkowana informacja o 21 najpopularniejszych kierunkach studiów inżynierskich prowadzonych w polskich uczelniach akademickich – publicznych i niepublicznych. Przy ocenie kierunków brano pod uwagę następujące kryteria: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał akademicki, efektywność naukowa, potencjał dydaktyczny oraz innowacyjność.

  • 5 lat, 7 miesięcy temu