Projekt 4

Tematyka

System monitorowania warunków środowiskowych - Wizualizacja danych ze stacji.

Technologie

Wizualizacja z punktu widzenia użytkownika lub osoby zarządzającej może odbywać się na komputerze PC i/lub urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym Adnroid. Dane do wizualizacji mogą pochodzić z serwerów, na których zostały zgromadzone.
Zastosowane protokoły i modele komunikacji nie są narzucone. Preferowane jest zastosowanie rozwiązań na wolnych/nierestrykcyjnych licencjach i otwartoźródłowych.

Czas trwania

1 do 3 miesięcy

Dodatkowe warunki

Praktyki są płatne.

Istnieje możliwość wypożyczenia niezbędnego sprzętu, np. modelu stacji pomiarowej w celu wygodnego przeprowadzenia prac.

Dokładny czas realizacji może być ustalony indywidualnie zależnie od wybranej opcji tematu oraz zakładanej funkcjonalności docelowej.

Dla osób zainteresowanych realizowanym tematem istnieje możliwość kontynuacji prac nad podjętym tematem lub zagadnieniami pokrewnymi.

Kontakt

Dr inż. Robert Brzoza-Woch: rabw@agh.edu.pl

Osoby, które chcą się zgłosić, proszone są o przysłanie CV.

Opis

Tematy zadań związane są konstrukcją opracowywanego w AGH systemu monitorowania warunków środowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem jakości powietrza. Podstawowym przewidywanym sposobem dostarczania danych ze środowiska są stacje pomiarowe. Każda stacja jest wyposażona w komputer jednopłytkowy (SBC) Raspberry Pi 3 Model B+ oraz dołączony do niego moduł sensorowy z zestawem czujników. Stacje powinny być konkurencyjne w porównaniu z aktualnie dostępnymi rozwiązaniami pod względem ekonomicznym oraz oferowanej funkcjonalności. Względnie duże możliwości obliczeniowe w każdej stacji pozwalają na implementację algorytmów lokalnego przetwarzania informacji oraz realizację wielu zaawansowanych koncepcji znanych z dziedziny Internetu Rzeczy. Dane zebrane przez stacje trafiają na serwery infrastruktury KI, a następnie można prowadzić ich dalsze przetwarzanie.

Temat dotyczy utworzenia oprogramowania umożliwiającego prezentację i wizualizację danych zbieranych przez stacje pomiarowe oraz działania samych stacji. Temat można zrealizować w dwóch wariantach:

Dla użytkowników: rodzaj przyjaznej aplikacji do bieżącego odczytu danych - sprawdzanie jakości powietrza w okolicy (1 miesiąc)

Dla osób zarządzających pracą stacji i nadzorujących pracę stacji: interfejs diagnostyczny do bieżącego nadzorowania pracy stacji, m.in. wizualizacja zarejestrowanych zdarzeń, czasu działania stacji, raportowanie i prezentowanie błędów w trakcie działania stacji, możliwość otrzymywania "alertów" o nieprawidłowościach w działaniu, umożliwiających szybką reakcję na nieprawidłowe działanie stacji.

 

  • 3 lata, 11 miesięcy temu