Projekt 5

Tematyka

System monitorowania warunków środowiskowych - Konfiguracja stacji pomiarowych.

Technologie

Konfiguracja powinna zostać przeprowadzana przez wygodną w użyciu aplikację mobilną napisaną dla systemu Android. Komunikacja ze stacją powinna odbywać się przez interfejs Bluetooth dostępny w komputerze Raspberry Pi 3 Model B+.

Czas trwania

1 do 2 miesięcy

Dodatkowe warunki

Praktyki są płatne.

Istnieje możliwość wypożyczenia niezbędnego sprzętu, np. modelu stacji pomiarowej w celu wygodnego przeprowadzenia prac.

Dokładny czas realizacji może być ustalony indywidualnie zależnie od wybranej opcji tematu oraz zakładanej funkcjonalności docelowej.

Dla osób zainteresowanych realizowanym tematem istnieje możliwość kontynuacji prac nad podjętym tematem lub zagadnieniami pokrewnymi.

Kontakt

Dr inż. Robert Brzoza-Woch: rabw@agh.edu.pl

Osoby, które chcą się zgłosić, proszone są o przysłanie CV.

Opis

Tematy zadań związane są konstrukcją opracowywanego w AGH systemu monitorowania warunków środowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem jakości powietrza. Podstawowym przewidywanym sposobem dostarczania danych ze środowiska są stacje pomiarowe. Każda stacja jest wyposażona w komputer jednopłytkowy (SBC) Raspberry Pi 3 Model B+ oraz dołączony do niego moduł sensorowy z zestawem czujników. Stacje powinny być konkurencyjne w porównaniu z aktualnie dostępnymi rozwiązaniami pod względem ekonomicznym oraz oferowanej funkcjonalności. Względnie duże możliwości obliczeniowe w każdej stacji pozwalają na implementację algorytmów lokalnego przetwarzania informacji oraz realizację wielu zaawansowanych koncepcji znanych z dziedziny Internetu Rzeczy. Dane zebrane przez stacje trafiają na serwery infrastruktury KI, a następnie można prowadzić ich dalsze przetwarzanie.

Temat dotyczy utworzenia podsystemu pozwalającego na wygodne rozmieszczenie i konfigurację stacji pomiarowych zainstalowanych w nowych miejscach. W podstawowym scenariuszu osoba odpowiedzialna za dodanie nowej stacji do systemu montuje stacje w wybranym punkcie oraz, korzystając z utworzonego rozwiązania działającego na posiadanym urządzeniu mobilnym, ma możliwość łatwego, wygodnego i szybkiego skonfigurowania podstawowych parametrów pracy stacji bez otwierania jej obudowy. Podstawowe parametry konfiguracyjne mogą obejmować, np.

automatyczne wprowadzanie położenia geograficznego stacji, korzystając z danych GPS urządzenia konfiguracyjnego, gdyby stacja nie posiadała własnego odbiornika danych GPS,

ustawianie podstawowych parametrów sieci (SSID i hasło dla lokalnie dostępnej sieci Wi-Fi oraz ew. inne parametry połączenia sieciowego), przez którą stacja będzie komunikowała się z infrastrukturą serwerową,

ustawianie wybranych parametrów pracy stacji, np. częstotliwości próbkowania.

 

  • 3 lata, 5 miesięcy temu