Nasz współpracownik, światowej sławy polski naukowiec, 
profesor Janusz Kacprzyk otrzymał tytuł doktora honoris causa ADNSU 8 grudnia 2021 r. w Państwowym Uniwersytecie Nafty i Przemysłu (ADNSU) w Azerbejdżanie.

Serdeczne gratulacje dla Pana Profesora.

  • 2 lata temu