Program ERASMUS+ dodatkowa rekrutacja na wyjazdy na studia za granicą na semestr letni 2023/24

Ogłoszono drugą, dodatkową rekrutację do programu Erasmus+ na sem letni 2023/2024

(Centrum Spraw Międzynarodowych - CSM oraz Koordynator AGH ds. Programu Erasmus+, Prof. Tadeusz Pająk).

UWAGA:
- zgłoszenia składają w trybie PILNYM, tylko osoby zdecydowane na wyjazd
- przed decyzją należy przeczytać bardzo dokładnie pełne info ze strony CSM:
http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/
- mobilność musi się zakończyć 30 czerwca 2024 r., ze względu na termin zakończenia i rozliczenia
projektu.
Do celu kwalifikacji należy złożyć:
-- ankietę rekrutacyjną ze strony CSM (oryginał) i certyfikat językowy
http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/dokumenty/
-- w przypadku studentów otrzymujących stypendium socjalne - dodatkowo: decyzję Dziekana
o przyznaniu stypendium socjalnego (ksero),
-- w przypadku studentów niepełnosprawnych - dodatkowo: orzeczenie o niepełnosprawności
(ksero)
-- ankietę rekrutacyjną należy przygotować wypełniając dokument CZYTELNIE (NIE odręcznie),
wydrukować i podpisać osobiście.

Wymagane j.w. dokumenty należy dostarczyć w koszulce do Dziekanatu Wydziału Informatyki:
D17 parter, p.1.4, Pani Jolancie Koniecznej, w dniu 6.11.23, 13.00-15.00
(lub 8, 9.11.23 g. 9-12.00).

Dodatkowe informacje (z CSM):
- okresy pobytu na pozostałych dokumentach (wymaganych dopiero PO ostatecznej KWALIFIKACJI),
tj: Learning Agreement, Transcript of Records oraz Confirmation of Stay nie mogą przekroczyć
daty 30.06.2024
- wyjazdy będą finansowane ze środków projektu KA 131 2022. Stawki dla poszczególnych krajów znajdują
się na stronie:
http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/finansowanie-erasmus/finansowanie-erasmus-20222023/

  • 7 miesięcy, 2 tygodnie temu