Piotr Kędziora, student 1-ego roku naszego kierunku, zdobył I nagrodę w konkursie "Notatki AGH“. Pracę konkursową wykonał pod opieką dr Leszka Grzanki. Autorowi i opiekunowi serdecznie gratulujemy! Przedmiotem tegorocznej edycji konkursu było nakręcenie filmu o tematyce naukowej i edukacyjnej z nauk przyrodniczych i ścisłych, trwającego minimum 3 a maksymalnie 10 minut. Więcej informacji: http://notatki.cel.agh.edu.pl/

ODERWANI OD ZIEMI, CZYLI O TYM JAK WZNIEŚĆ SIĘ W POWIETRZE
Autor: Piotr Kędziora
Opiekun naukowy: dr Leszek Grzanka

  • 6 lat, 7 miesięcy temu