Zapraszamy na webinar prezentujący studia podyplomowe:

SAP S/4 HANA, ABAP – studia podyplomowe - zostań specjalistą, spotkanie z konsultantami SAP

 

SAP to ciągle światowy lider wśród dostawców rozwiązań biznesowych ERP dla przedsiębiorstw ze wszystkich branż i gałęzi gospodarki, który nie zwalnia tempa. Będąc od ponad 30 lat liderem na płaszczyźnie systemów ERP, SAP rozszerza swoje portfolio o system S/4 HANA zbudowany na szkielecie nowoczesnej wyjątkowo szybkiej bazy danych, promuje nowoczesny interface „Fiori” i umożliwia łatwe łączenie systemu z nowoczesnymi narzędziami wspierania m.in. sprzedaży, planowania. Studia na kierunkach: SAP ERP S4/HANA oraz ABAP na AGH w Krakowie pozwalają posiąść wiedzę z zakresu SAP i przemodelować swoją karierę w dynamicznie rozwijającym się obszarze IT.

Termin i miejsce

Czwartek, 7 września, godz. 18:30

Webinar: MS Teams

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWE2NTZmYmQtYjZiZi00MjI4LWI5OWUtY2M0YmUxZTI1MzQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%22785914eb-8c77-4c86-a1bc-38a97e6de42e%22%7d

Plan spotkania

18.30-18.45 Wprowadzenie: SAP S/4 HANA i ABAP
18.45-19.30 Zaprezentowanie systemu SAP w postaci praktycznego pokazu z case study z wybranej funkcji na najnowszym SAP GUI 7.70
19.30-19.45 Jak zostać użytkownikiem końcowym lub konsultantem SAP?
19.45 Pytania :)

Szczegóły: https://podyplomowe.informatyka.agh.edu.pl/oferta/sap-erp-hana/

  • 1 rok, 10 miesięcy temu