Niedawno eksperyment CMS w CERN ogłosił, że badania współpracy zaowocowały 1000 publikacjami przyjętymi do najlepszych czasopism: https://cms.cern/news/cms-collaboration-celebrates-1000th- paper. Nasza Katedra pracuje nad rozwojem oprogramowania i badaniami informatycznymi wspierającymi wyniki badań tego eksperymentu.
W 2020 r. AGH i CERN podpisały porozumienie w sprawie pełnego członkostwa AGH w eksperymencie ALICE, który przedłuża członkostwo ustanowione w 2017 r. Koordynacja: prof. Jacek Kitowski.
Nasza Katedra jest również członkiem eksperymentu TOTEM od 2013 r. oraz eksperymentu CMS od 2018 r. Koordynacja: prof. Maciej Malawski i dr Leszek Grzanka.

  • 1 miesiąc, 1 tydzień temu