Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy Dominika Adamczyka, studenta III roku Informatyki. Jego przedwczesne odejście jest dla nas wszystkich wielką stratą.

Dominik był studentem naszego wydziału, był ambitny, zawsze dążył do celu, nigdy się nie poddawał i nigdy nie odmawiał pomocy. Odnosił wiele sukcesów dzięki swojej ciężkiej pracy i samozaparciu. Każdy, kto miał okazję go poznać, od razu go lubił.

W imieniu całego Wydziału Informatyki AGH pragniemy złożyć najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia dla Rodziny, Bliskich i Przyjaciół Dominika.

Pamięć o nim na zawsze pozostanie w naszych sercach.

  • 1 tydzień, 6 dni temu